سه شنبه 31 فروردین 1400
Flowers

موسسه حقوقی هوراد با 15 سال سابقه در امور مهاجرتی مجری انواع اقامت و مهاجرت به یونان و اکراین

آدرس : گاندی سوم پلاک 8
شماره ثبت : 48689

درخواست مشاوره رایگان

دعوی مطالبه حق سرقفلی ملک

دعوی مطالبه حق سرقفلی ملک

منظور از سرقفلی به طور کلی این گونه است که شخص مستاجر با پرداخت هزینه به عنوان سرقفلی از امکانات ویژه ای برخوردار می گردد.

چراکه اجاره دهنده در قبال دریافت وجه به عنوان سرقفلی به مستاجر این امکان را می‌دهد تا هر زمانی که می‌خواهد در محل مورد نظربه فعالیت خود ادامه دهد.

دعوی مطالبه سرقفلی ملک

سر قفلی چیست

برای واژه سرقفلی توضیحات بسیار اختصاصی وجود دارد.

 اما به بیان ساده می توانیم اینطور تعریف کنیم که سرقفلی در واقع مبلغ پولی است که شخص مستاجر به شخص اجاره دهنده می دهد.

 ولی تفاوت آن با پول پیش این است که صاحب مغازه مالک آن پول خواهد بود و مانند پول پیش نیست که بعد از مدت زمانی به مستاجر برگردانده شود.

 در واقع مستاجر با دادن پولی که تحت عنوان سرقفلی ارائه می شود، این حق را از اجاره دهنده می‌گیرد که با شرایطی خاص به کسب و پیشه خود بپردازد.

 لازم به ذکر است مستاجر در این مدت حق این را ندارد که مغازه شخص را به دیگری واگذار نماید.

 

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه چیست

بسیاری از افراد اجتماع حق کسب و پیشه را با حق مستاجر بر سرقفلی ملک تجاری یکی می دانند و اصولا تفاوت ماهوی و شکلی خاصی در این زمینه وارد نمی کنند.

 با این حال این دو مبحث، سوای از قوانین جدا و خاص خود، مفهوم و منطوق متفاوتی داشته و مبتنی بر اصول حقوقی ویژه خود می باشند.

 

دادخواست مطالبه سرقفلی چیست

سرقفلی، از زمره حقوق و امور مالی متعلق به مالک ان می باشد،که برای دارنده ان می‌تواند حق هرگونه تصرف را ایجاد نماید.

هرگاه مالک ملک بخواهد ان را به شخص دیگری منتقل کند، می‌تواند در ضمن انتقال ملک به نحو عین یا منفعت، مبلغی را از منتقل الیه خود تحت عنوان سرقفلی بخواهد که با پرداخت این مبلغ، حق و مالک سرقفلی می باشد که مالک به او انتقال داده است.

در صورتی که این مبلغ از مستاجر اخذ نشده باشد، حق سرقفلی برای او ایجاد نخواهد شد و مالک هم در پایان مدت اجاره حق گرفتن سرقفلی را از مستاجر نخواهد داشت.

در واقع منظور از سرقفلی به طور کلی این گونه است که شخص مستاجر با پرداخت هزینه به عنوان سرقفلی از امکانات ویژه ای برخوردار می گردد.

چراکه اجاره دهنده در قبال دریافت وجه به عنوان سرقفلی به مستاجر این امکان را می‌دهد تا هر زمانی که می‌خواهد در محل مورد نظربه فعالیت خود ادامه دهد.

 اگر به هر دلیلی خواست که از آنجا خارج شود و محل را تخلیه کنند اگر زودتر از زمان تعیین شده بین خودش وصاحب ملک خارج شود، می تواند به ازای باقی مانده ی قرارداد از صاحب ملک مبلغی طلب کند.

دعوای مطالبه سرقفلی زمانی پدید می‌آید که موجر یا همان اجاره دهنده ملک زودتر از زمانی که با مستاجر خود قرارداد بسته بود به او دستور تخلیه ملک را بدهد.

در این زمان مستاجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایتی مبتنی بر اینکه اجاره دهنده ملک زودتر از زمان تعیین شده درخواست تخلیه داده است، مبلغ سرقفلی را مطالبه نماید.

در این صورت زمانی که دادگاه حکم را صادر کرده و به اجاره دهنده ملک دستور پرداخت مبلغ سرقفلی را داده باشد، موجر تنها۱۰روز فرصت دارد تا مبلغ سرقفلی را پرداخت کند.

اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندهد مستاجر این حق را دارد که اقدام به توقیف اموال موجر برای بازپس‌گیری طلب خود کند.

 

مشاوره حقوقی دعوی مطالبه سرقفلی

حق کسب و پیشه به معنای حقی است که در طول سالیان متوالی و فعالیت مستمر و با حسن شهرت یک فرد در یک ملک تجاری- استیجاری ایجاد می گردد و بیشتر یک حق معنوی بوده که به دنبال آن، مالک حق باز پس گیری ملک را به علل مختلف، خارج از قوانین مربوطه نداشته و نمی تواند اتمام قرارداد اجاره را پایه ای برای ایجاد حق درخواست تخلیه ملک قرار دهد.

( قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ )

 

اما حق سرقفلی یک حق مادی بوده و در ابتدای اجاره ملک تجاری ( و یا حسب مورد در یک زمان دیگر و بنابر توافق طرفین ) و به صورت توافقی میان طرفین تعیین شده و در ازای مبلغ مشخصی به مالک از جانب مستاجر به وی واگذار می شود ( روابط موجر و مستاجر ).

 با این حال، حق سرقفلی ادامه فعالیت مستاجر را در سالیان متوالی در ملک مورد نظر همچون حق کسب و پیشه تضمین نمی کند و مالک پس از اتمام عقد اجاره می تواند درخواست تخلیه ملک بدهد. ( قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ )

 

شرایط مطالبه سرقفلی

همه موارد زیر، حق مطالبه سر قفلی را برای مستاجر ایجاد می نماید:

 1. حق بر سرقفلی باید مبتنی بر تراضی طرفین باشد.
 2. ملک مورد اجاره باید دارای کاربری تجاری باشد.
 3. حق بر سرقفلی صرفا در قرارداد اجاره ایجاد شده و در عقود دیگری همچون فروش و صلح وجود ندارد.
 4. مبلغ پرداخت شده از جانب مستاجر باید با عنوان سرقفلی پرداخت گردد نه عناوین دیگر حقوقی اعم از ودیعه و… .
 5. تخلیه ملک مورد اجاره باید از جانب مالک و زودتر از موعد مقرر درخواست گردد.
 6. مستاجر در این مدت ملک مورد اجاره را به دیگری واگذار نکرده باشد.

 

مشخصات دعوی مطالبه سرقفلی ملک

مشخصات حقوقی سرقفلی را می توان به صورت ذیل ذکر نمود. این مشخصات عبارتند از:

 1. حق بر سرقفلی مبتنی بر قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶بوده و عطف بما سبق نمی گردد.
 2. مبلغ سر قفلی در زمان عودت به نرخ روز محاسبه شده و به مستاجر پرداخت می گردد.
 3. حق بر سرقفلی به صورت خودکار حق بر اجاره ملک تجاری را به صورت مجدد ایجاد نمی کند ونیازمند تراضی طرفین است.
 4. سرقفلی ممکن است ضمن سند عادی و یا رسمی مورد اشاره و امضای طرفین واقع گردد.
 5. سرقفلی تعیین شده در سند رسمی قابل توقیف در نتیجه محکومیت مالی می باشد.
 6. استفاده از ملک تجاری بر خلاف توافق طرفین و یا موازین قانونی، حق مستاجر را بر مطالبه سرقفلی از بین می برد.

 

 

نمونه فرم دادخواست مطالبه سرقفلی

 

مشخصات طرفین

نام

نام‌خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت       خیابان

خواهان

مشخصات

مستأجر

خوانده

مشخصات

موجر

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات

وکیل

ولی یا   قیم

خواسته یا موضوع و بهای آن

صدور حکم به پرداخت مبلغ…..ریال سرقفلی یک باب مغازه به ارزش روز / به انضمام کلیه خسارات دادرسی

دلائل و منضمات دادخواست (مدارک)

۱- فتوکپی مصدق اجاره‌نامه(عادی یا رسمی)

 ۲-ارجاع امر به کارشناس

شرح دادخواست           ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱-به موجب سند اجاره رسمی شماره…مورخ…دفترخانه../عادی مورخ../توافق شفاهی مستأجرششدانگ یک باب مغازه/آپارتمان در ملک خوانده محترم واقع در نشانی….. بودم.

۲-برابرحکم صادره از دادگاه…..مجبور به تخلیه ملک به جهت تغییر شغل/تعدی و تفریط/….. بدون دریافت حق کسب و پیشه و تجارت شده‌ام.

۳- نظر به اینکه مطابق اجاره‌نامه / در بدو انعقاد عقد اجاره مبلغ… ریال به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت شده است و علی‌رغم سقوط حق کسب و پیشه و تجارت موجبی برای سقوط سرقفلی پرداختی نیست لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به پرداخت سرقفلی به ارزش… ریال با احتساب کلیه هزینه‌های دادرسی از محضر عالی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

محل نقش تمبر

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ….. دادگاه … رسیدگی فرمائید.نام و نام‌خانوادگی ارجاع کننده ……………

تاریخ ………… امضاء

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.