جمعه 17 اردیبهشت 1400
Flowers

تحلیل و بررسی تحولات بازار مسکن از ابتدای سال 1399

تحلیل و بررسی تحولات بازار مسکن از ابتدای سال 1399

بانک مرکزی در ابتدای هر ماه گزارشی مبنی بر تحولات بازار مسکن در ماه گذشته را منتشر می کند.

منبع این گزارش، آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشد.

در ادامه به بررسی تحولات بازار مسکن از ابتدای سال 1399 تا کنون می پردازیم.

پیشینه انتشار گزارش های بازار مسکن بانک مرکزی

وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۸۸، در ابتدای هرماه  اقدام به انتشار گزارش های ماهانه از معاملات بازار مسکن در ماه قبل کرده است. این اقدام از طریق راه اندازی سامانه املاک و مستغلات کشور عملی شد.

اگرچه منبع گزارش های منتشر شده، بانک مرکزی می باشد اما اتحادیه مشاوران املاک، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران نیز در گزارش های منتشر شده، نظارت دارند. هرچند گاهی دیده شده است که در گزارش های تحلیلی ساختمان راه و شهرسازی، معاونت مسکن و بانک مرکزی تناقض و تفاوت هایی وجود دارد.

مرکز آمار ایران نیز با استفاده از سامانه املاک و مستغلات کشور اقدام به انتشار گزارش های بازار مسکن می کند اما این گزارش ها به صورت فصلی منتشر می شود.

تحولات معاملات مسکن از فروردین تا کنون۹۹

در این مقاله به تحلیل و بررسی تعداد معاملات مسکن و میزان متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی، از شروع سال ۱۳۹۹ تا کنون سال جاری می پردازیم.

برای بررسی معاملات مسکن و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه ۹۹ نیاز است که به گزارش اسفند ماه ۱۳۹۸ مراجعه کنیم.

بیشتر بخوانید
۳۶ درصد معاملات خرید مسکن سال جاری دارای تسهیلات بانک مسکن هستند

تحولات معاملات مسکن در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل

میزان معاملات مسکن در فروردین ۹۹ در مقایسه با ماه قبل 87.8 درصد کاهش داشته است.

در فروردین ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات مسکن در شهر تهران 1243 واحد مسکونی بود که این مقدار در ماه گذشته یعنی اسفند ماه سال ۱۳۹۸، 10214 فقره واحد مسکونی بود.

در فروردین ماه سال جاری متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 15.300 میلیون تومان بود درحالی که این قیمت در ماه قبل مبلغ 15.63 میلیون تومان گزارش شده بود. با این تفاسیر متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه 2.1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

باتوجه به کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران، در فروردین ۹۹، تعداد معاملات مسکن کاهش چشمگیری داشته است، به نظر می رسد با شیوع ویروس کرونا و آغاز قرنطینه خانگی در فروردینماه ۱۳۹۹، میزان توجه مردم به بازار مسکن و خرید و فروش واحدهای مسکونی کمتر شد.

تحولات معاملات مسکن در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل

تحولات معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۳۹۹

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران 16.980 میلیون تومان به ثبت رسید که تعداد معاملات انجام شده با این میانگین قیمت، 11310 فقره واحد مسکونی بود.

در آمار های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در اردیبهشت ۹۹ نسبت به ماه قبل سال جاری به ترتیب 11.0 و 809.9 درصد افزایش را نشان می دهد.

تحولات معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۳۹۹

تحولات معاملات مسکن در خرداد ۱۳۹۹

در ماه خرداد با افزایش 11.6 درصدی متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی، تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل 4.7 درصد کاهش یافت.

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در اردیبهشت ماه سال جاری 16.980 میلیون تومان بود که با رشد ناگهانی به 18.950 میلیون تومان رسید.

در پی افزایش ناگهانی متوسط قیمت مسکن در هر متر مربع، تعداد معاملات انجام شده، از 11310 فقره در اردیبهشت ماه، به 10778 واحد مسکونی در خرداد ماه نزول یافت.

تحولات معاملات مسکن در خرداد ۱۳۹۹

تحولات معاملات مسکن در تیر ۱۳۹۹

با افزایش ناگهانی متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه و کاهش معاملات در این ماه، انتظار می رفت که تا حدودی از قیمت مسکن در ماه تیر کاسته شود اما با انتشار گزارش تیر ماه می بینیم که این افزایش قیمت، روند صعودی خود را طی کرده است.

متوسط قیمت مسکن در تیر ماه سال ۱۳۹۹، به 20.900 میلیون تومان افزایش یافت. این رقم نسبت به ماه گذشته 10.4 درصد صعود داشته است.

با افزایش متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیر ماه، احتمال میرفت که تعداد معاملات مسکن کاهش یابد اما با افزایش 30.3 درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته، تعداد معاملات به 14047 واحد مسکونی رسید.

تحولات معاملات مسکن در تیر ۱۳۹۹

تحولات معاملات مسکن در مرداد ۱۳۹۹

روند صعودی متوسط قیمت مسکن همچنان پابرجا بوده و در مرداد ماه نیز با رشد 10.5 درصدی نسبت به ماه قبل روبرو بوده است.

متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای مسکونی در مرداد ماه به 23.100 میلیون تومان رسید. به دنبال افزایش متوسط قیمت مسکن در مرداد ماه، تعداد معاملات واحدهای مسکونی کاهش چشمگیر 35.4 درصدی نسبت به ماه گذشته داشت. معاملات مسکن از 14047 عدد واحد مسکونی در تیرماه به 9080 فقره کاهش یافت.

تحولات معاملات مسکن در مرداد ۱۳۹۹

تحولات معاملات مسکن در شهریور ۱۳۹۹

در شهریور ماه نیز متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی 5.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به 24.288 میلیون تومان رسید. تعداد معاملات مسکن همچنان روند کاهشی داشته و از 9080 فقره در ماه قبل به 8463 واحد مسکونی در شهریور ماه رسید.

درصد تغییر تعداد معاملات مسکن در شهریور ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 6.8 درصد کاهش و 203.7 درصد افزایش داشته است. 

تحولات معاملات مسکن در شهریور ۱۳۹۹

تحولات معاملات مسکن در مهر ۱۳۹۹

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در مهر ماه ۱۳۹۹، به 26.720 میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.0 و 110.0 درصد افزایش داشته است.

بررسی تعداد واحدهای معامله شده در مهر ماه ۱۳۹۹ نشان می دهد که روند کاهشی تعداد معاملات مسکن متوقف شده و با اختصاص 8656 عدد واحد مسکونی معامله شده در مهرماه تعداد معاملات مسکن 2.3 درصد در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است.

تحولات معاملات مسکن در مهر ۱۳۹۹

تحولات معاملات مسکن در آبان 1399

در آبان ماه سال جاری تعداد معاملات مسکن به 4466 واحد مسکونی رسید که این عدد نسبت به ماه گذشته 48.4 درصد کاهش داشته است. 

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته تقریبا نصف شد.

همچنین متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی در تهران به 27میلیون و 193هزار تومان رسید که نسبت به ماه گذشته 1.8 درصد و نسبت به سال گذشته ماه مشابه 118.2 درصد افزایش داشته است.

تحولات معاملات مسکن در آبان 1399

تحولات معاملات مسکن در آذر 1399

کاهش 43 درصدی تعداد معاملات مسکن در آذر ماه 99 نسبت به ماه پیش، تعداد معاملات شهر تهران را به 2555 هزار فقره رساند.

همچنین متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در ماه مورد نظز، 1.1 درصد کاهش یافت و به مبلغ 26 میلیون و 900هزار تومان رسید. 

نکته قابل توجه این است که، متوسط قیمت مسکن نسبت به آذر ماه سال 1398، 99 درصد افزایش یافته است. 

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

جمع بندی

با بررسی متوسط قیمت مسکن از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون می بینیم که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه حدود 0/2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت که این کاهش امیدواری مردم را نسبت به کاهش قیمت مسکن افزایش داد.

اما این امیدواری پایدار نماند و در اردیبهشت ماه متوسط قیمت مسکن به یکباره 0/11 درصد افزایش یافت و این روند افزایشی، تا کنون ادامه پیدا کرده است.

به طور کلی، تعداد معاملات مسکن از ابتدای سال تا کنون به حدود 70هزار و 600 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸، 43 درصد افزایش داشته است.

 متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی در تهران، در نه ماهه نخست سال، حدود 22 میلیون 260 هزار تومان گزارش شده است که نسبت به نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸، 69.5 درصد افزایش را نشان می دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در نهماهه نخست سال

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.