چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه 1399 + فیلم

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه 1399 + فیلم

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال 1399 را با اقتباس از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، منتشر کرده است.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی تهران در آذر ماه سال جاری، نزدیک به 2600 واحد مسکونی ثبت گردیده است.

این رقم نسبت به ماه گذشته  42.8 درصد و نسبت به سال قبل ماه مشابه 73.2 درصد کاهش یافته است.

متوسط قیمت مسکن تهران در آذر ماه 1.1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به مبلغ 26 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.

تحولات بازار مسکن تهران در 9 ماه نخست سال 1399

تعداد معاملات صورت گرفته در نه ماهه نخست سال 1399، حدود 70 هزار و 600 واحد مسکونی به ثبت رسیده است که این تعداد در مقایسه با نه ماهه نخست سال 1398، 42.9 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی شهر تهران در نه ماهه نخست سال جاری 22 میلیون و260 هزار تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 74.2 درصد افزایش یافته است.

تحولات بازار مسکن شهر تهران در 9 ماهه نخست سال 99

تعداد معاملات مسکن

بررسی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران بر اساس عمر بنا در ماه مورد گزارش، نشان می دهد که واحدهای تا 5 سال ساخت، با اختصاص 39.1 درصد از حجم تمام معاملات مسکن، همچنان بیشترین سهم آپارتمان های معامله شده در تهران را دارا می باشد.

این سهم در مقایسه با آذر ماه سال قبل نزدیک به 3.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و همچنین واحدهای بالای 20 سال ساخت افزوده شده است.

تعداد معاملات مسکن شهر تهران در آذر 99

در آذر ماه سال 1399، بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق 22 گانه تهران، متعلق به منطقه 5 با سهم 12.7 درصد از تمام معاملات انجام شده در شهر تهران بوده و مناطق 4 و 10 با سهم های مشابه 7.9 درصدی رتبه های بعدی در معاملات مسکن را به خود اختصاص داده اند.

به طور کلی 10 منطقه از مناطق 22 گانه تهران شامل مناطق (5، 4، 10، 2، 1، 15، 14، 7، 11 و 8)، 69.4 درصد از کل معاملات صورت گرفته در شهر تهران را به خود اختصاص داده و سایر مناطق 30.6 درصد از کل معاملات را کسب کرده اند.

تعداد معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران

متوسط قیمت مسکن تهران در آذر ماه 1399

در آذر ماه سال جاری، متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی شهر تهران که از طریق بنگاه های معاملات ملکی معامله شده اند، 26 میلیون و 900 هزار تومان به ثبت رسیده است که این مبلغ در مقایسه با ماه قبل 1.1 درصد کاهش داشته است. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت یک متر زیر بنای مسکونی در سال قبل ماه مشابه، 98.9 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی در آذر 99

منطقه یک با متری 57 میلیون و 100 هزار تومان متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی، بیشترین متوسط قیمت در میان مناطق 22 گانه تهران را به خود اختصاص داده است و در مقابل، منطقه 18 با 10 میلیون و 800  هزار تومان دارای کمترین متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی در میان مناطق شهر تهران می باشد.

لازم به ذکر است که این ارقام در مقایسه با آذر ماه سال 1398، به ترتیب 84.0 و 66.0 درصد افزایش یافته است.

کمترین و بیشترین متوسط قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران

بررسی شاخص های آماری بازار معاملات مسکن شهر تهران

تعداد معاملات انجام شده بر حسب قیمت یک متر مربع واحد مسکونی

بر اساس گزارش تحولات بازار مسکن تهران در آذر ماه سال جاری، آپارتمان هایی که متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آن ها در دامنه قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان هستند، دارای بیشترین سهم از کل معاملات صورت گرفته در شهر تهران هستند.

همچنین واحدهای مسکونی که یک متر مربع آن ها در دامنه قیمتی 18 تا 20 و 12 تا 14 میلیون تومان هستند، به ترتیب با سهم های 6.6 و 6.3 درصد رتبه های دوم و سوم از کل معاملات مسکن بر حسب قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است که حدود 59.7 درصد از حجم معاملات مسکن در ماه مورد گزارش، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت مسکن در یک متر مربع که معادل 26 میلیون و 900 هزار تومان می باشد،  معامله شده اند.

 -توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا

تعداد معاملات مسکن برحسب سطح زیربنای مسکونی

واحدهای مسکونی که سطح زیربنای آن ها 50 تا 60 متر مربع می باشد، با سهم 15.6 درصد، بیشترین سهم از تعداد کل معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است.

همچنین واحدهای با سطح زیربنای 60 تا 70 و 70 تا 80 متر مربع، به ترتیب با سهم 14.1 و 11.3 درصد، در رتبه های دوم و سوم از کل معاملات مسکن قرار گرفته اند.

به طور کلی در آذر ماه 99، 55.0 درصد از معاملات مسکن در شهر تهران، مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 80 متر مربع می باشد.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا

تعداد معاملات مسکن برحسب قیمت هر واحد مسکونی در تهران

از میان معاملات انجام شده در آذر ماه سال جاری، واحدهایی که ارزش آن ها بین 600 تا 850 میلیون تومان بودند، با سهم 14.9 درصد، بیشترین متقاضی را در میان سایر واحدهای مسکونی داشته اند.

در این میان، واحدهای با قیمت 850 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 100 میلیون تومان، با سهم 9.5 درصد دومین رتبه را در میان واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت هر واحد مسکونی را دارا بوده و آپارتمان های 350 تا 600 میلیون تومان نیز، با سهم 8.4 درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است.

به طور کلی، در آذر ماه سال جاری، واحدهایی که ارزش آنها کمتر از 1 میلیارد و 600 هزار تومان بودند، حدود 50.0 درصد از کل معاملات مسکن را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني

تغییرات اجاره بهای مسکن در آذر ماه 99

شاخص اجاره بهای مسکن در پایتخت، در آذر ماه سال 99،  نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 29.4 درصد رشد یافته است.

همچنین این شاخص در کل مناطق استان تهران، 32.4 درصد افزایش داشته است.

روند رشد قيمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

نتیجه بررسی تحولات بازار مسکن تهران در آذرماه سال 99

به طور کلی در آذر ماه سال جاری، 2600 هزار فقره معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفته است که این تعداد نسبت به آذر ماه سال 98، 73.2 درصد کاهش یافته است.

همچنین متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی در شهر تهران، 26 میلیون و 900 هزار تومان به ثبت رسیده است که، در مقایسه با ماه قبل 1.1 درصد کاهش و در مقابل، نسبت به ماه مشابه سال قبل 98.9 درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که واحدهای مسکونی با عمر بنای تا 5 سال، با 39.1 درصد سهم از کل معاملات مسکن، بیشترین معاملات مسکن به تفکیک عمر بنا را به خود اختصاص داده اند.

شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری، در مقایسه با آذر ماه سال 1398، به ترتیب 29.4 و 32.4 درصد رشد یافته است.

متوسط قيمت فروش يکمتر مربع زيربنايواحد مسکوني و تعداد معامالت واحدهاي مسکونيانجام شده درمناطق 22 گانه شهر تهران

دانلود فایل PDF
 

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.