چهارشنبه 17 آذر 1400
Flowers

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 89321100 مشاوره در واتساپ

گزارش تحولات بازار مسکن تهران در دی ماه 99+ فیلم

گزارش تحولات بازار مسکن تهران در دی ماه 99+ فیلم

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه 1399 را که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور اقتباس می شود منتشر کرد.

تحولات بازار مسکن شهر تهران

در دی ماه سال جاری تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران، 3500 فقره به ثبت رسید که این مقدار در مقایسه با ماه گذشته 37.6 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 67.1 درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران 27 میلیون و 400 هزار تومان شد که در مقایسه با ماه گذشته 1.8 درصد افزایش یافته است.

در دی ماه 1399، از میان مناطق 22 گانه شهر تهران  تنها 8 منطقه با کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل روبرو بودند.

تعداد معاملات مسکن در دی ماه

براساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات صورت گرفته در دی ماه سال جاری، واحدهای تا 5 سال ساخت بیشترین سهم از کل 3515 واحد معامله شده در شهر تهران را به خود اختصاص دادند. سهم این واحدها 39 درصد از کل معاملات است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش داشته است. درمقابل سهم واحدهای میانسال تا کلنگی در گروه های 11 تا 15، 16 تا 20 و بالای 20 سال ساخت نسبت به سال قبل افزایش داشته است

توزيع تعداد آپارتمانهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا

از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با 11.3 درصد سهم، بیشترین میزان از کل معاملات را به خود اختصاص داد و مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 8.9 و 7.7 درصدی دومین و سومین رتبه را از آن خود کردند.

به طورکلی 68.2 از تمام واحدهای معامله شده در دی ماه سال 99 در 10 منطقه شامل مناطق( 5، 4، 2، 10، 14، 7، 15، 8، 1 و 11) صورت گرفته و 31.8 درصد باقی مانده مربوط به 12 منطقه باقی مانده می شود.

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در ديماه

تحولات قیمت مسکن در دی ماه

بر اساس بررسی های ملک هفت و با اقتباس از آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در دی ماه سال جاری، 27 میلیون و390 هزار تومان بوده که این مقدار در مقایسه با ماه قبل 1.8 درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به دی ماه سال قبل نیز 98.3 درصد بوده است.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

بیشترین و کمترین متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در میان مناطق 22 گانه شهر تهران به ترتیب به منطقه یک با 60 میلیون تومان و منطقه 18 با 12 میلیون و 150 هزار تومان، در هرمتر مربع، مربوط می شود. این مناطق در مقایسه با دی ماه سال گذشته به ترتیب 99.0 و 86.1 درصد افزایش قیمت داشته اند.

بیشتر بخوانید
بررسی کاهش جذابیت بازار مسکن در آینده

متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران

تحولات بازار مسکن در ده ماه گذشته

تحلیل و بررسی بازار مسکن در ده ماه ابتدای سال نشان می دهد که در مجموع در ده ماه گذشته 74113 واحد مسکونی در پایتخت صورت گرفته است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 98 23.3 درصد افزایش یافته است.همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی در ده ماهه سال جاری 22 میلیون و 800هزار تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 98 76.8 درصد افزایش یافته است.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در دهماهه سالهاي

تحولات بازار مسکن بر اساس شاخص های آماری

بیشترین تعداد واحدهای معامله شده پایتخت در دی ماه سال جاری برحسب قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با 7.7 درصد سهم، به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان تعلق دارد. دامنه های قیمتی 16 تا 18 و 12 تا 14 میلیون تومان نیز به ترتیب با سهم های 7.2 و 7.1 درصدی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.در ماه مورد نظر، 61.3 درصد واحد مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت 27 میلیون و 400 هزار تومان معامله شده اند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا

واحدهای 50 تا 60 متر مربع با سهم 14.9 درصد، بیشترین تعداد معامله را از میان معاملات صورت گرفته بر حسب سطح زیربنای مسکونی به خود اختصاص دادند. آپارتمان های 60 تا 70 متر نیز با سهم 14.2 درصد سهم در دومین رتبه قرار گرفته است.به طور کلی 56.4 درصد از معاملات صورت گرفته بر حسب زیربنای واحد مسکونی، کمتر از 80 متر مربع بودند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي - مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا

در ماه مورد بحث، آپارتمان های با ارزش 600 تا 850 میلیون تومان با سهم 14.4 درصد، بیشترین سهم از معاملات مسکن بر حسب ارزش هرواحد مسکونی را به خود اختصاص دادند.همچنین واحدهای با ارزش 850 میلیون تومان تا یک میلیارد و 100 هزار تومان و واحدهای یک میلیارد و 100 هزار تومان تا یک میلیارد و 350 هزار تومان به ترتیب با سهم های 10.4 و 8.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به طور کلی در دی ماه جاری، 55.5 درصد از معاملات صورت گرفته بر حسب ارزش هر واحد مسکونی متعلق به واحدهای کمتر از یک میلیارد و 850 هزار تومان بوده است.

توزيع فراواني تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني

تحولات اجاره مسکن در دی ماه

شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران در دی ماه سال 1399، معادل 29.7 درصد افزایش داشته همچنین رشد شاخص اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری 32.6 درصد نسبت به سال قبل بوده است.

روند رشد قيمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

در مجموع 3500 فقره واحد مسکونی در دی ماه سال جاری در تهران معامله شده است که این مقدار نسبت به ماه قبل 37.6 درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت مسکن شهر تهران، با افزایش 1.8 درصدی نسبت به ماه قبل به 27 میلیون و 390 هزار تومان رسید.به جز 8 منطقه از شهر تهران، هیچ منطقه دیگری کاهش قیمت مسکن را تجربه نکرد.

تعداد معاملات واحدهاي مسکوني انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

دانلود فایل pdf


اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.