پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن سال 1399

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن سال 1399

گزارش تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ماه سال جاری با اقتباس از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور از سوی بانک مرکزی، منتشر شد.

تحولات بازار مسکن تهران

تعداد معاملات انجام شده در بهمن ماه سال جاری به 3.9 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل افزایش 11.4 درصدی و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل کاهش 70.5 درصدی داشته است.

متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی معامله شده در بنگاه های معاملاتی 28 میلیون و 400 هزار تومان بود که 3.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

در بهمن ماه سال جاری از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، 8 منطقه کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل را تجربه نموده اند.

تعداد معاملات مسکن

ملک هفت گزارش بازار مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است را ارائه می دهد. در ماه مورد گزارش، بررسی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب عمر بنا نشان می دهد که، از تمام 3917 هزار واحد معامله شده در شهر تهران، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 39.4 درصدی، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با ماه مشابه سال 98، حدود 3.8 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای 11 تا 15 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

 توزيع تعداد آپارتمانهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا

 

بررسی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال جاری نشان دهنده آن است که منطقه 5 تهران از میان سایر مناطق پایتخت، با سهم 13.5 درصد، بیشترین تعداد قراردادهای ملکی را به خود اختصاص داده است.

 بعد از آن به ترتیب مناطق 10 و 4  به ترتیب با سهم های 8.7 و 8.1 درصدی، دومین و سومین مناطق پرمعامله در تهران هسند.

به طورکلی 70.9 درصد از تمام معاملات صورت گرفته در بهمن ماه، به 10 منطقه از شهر تهران مربوط می شود که این مناطق به ترتیب شامل مناطق ( 5، 10، 4، 2، 14، 15، 7، 8، 1 و 11) بوده و 29.1 درصد نیز به 12 منطقه باقی مانده اختصاص یافته است.

 توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در بهمنماه

تحولات قیمت مسکن تهران

متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی تهران در بهمن ماه سال 99، 28 میلیون و 400 هزار تومان، از طریق بنکاه های معاملاتی گزارش شده است. این قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 97.2 درصد  در مقایسه با ماه قبل3.7 درصد افزایش یافته است.

 عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

منطقه یک با 59 میلیون تومان در هر متر مربع و منطقه 18 با 120 میلیون تومان به ترتیب دارای بیشترین و کمترین متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در میان مناطق شهر تهران هستند.

ارقام ذکر شده در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 110.1 و 67.5 درصد افزایش داشته اند.

 متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران

تحولات بازار مسکن در یازده ماهه سال 99

در 11 ماهه سال 99 تعداد 78.0 هزار واحد مسکونی در تهران به معامله رسیده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مدت مذکور در شهر تهران، 23 میلیون و 300 هزار تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 78.9 درصد افزایش یافته است.

 عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در يازدهماهه سالهاي - 99 - 1

بررسی شاخص های آماری بازار مسکن

در بهمن ماه سال جاری واحدهای مسکونی 16 تا 18 میلیون تومان در هر متر مربع با سهم 7.5 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات مسکن بر حسب قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه های قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان و 200 تا 220 میلیون تومان نیز به ترتیب با سهم های 6.8 و 6.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

به طور کلی 61.3 درصد از معاملات مسکن در شهر تهران در بهمن ماه 99، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی تهران معامله شده اند.

 بیشتر بخوانید
بررسی سبد هزینه ای خانوار و میزان دسترسی آن ها به مسکن

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا

واحدهای 60 تا 70 متر مربع با سهم 15.0 درصد، بیشترین حجم معاملات از کل معاملات مسکن در بهمن ماه را به خود اختصاص دادند. همچنین واحدهای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع با سهم های به ترتیب 14.6 و 11.7 درصدی رتبه های بعدی را کسب کرده اند.

در ماه مورد بحث، 57.2 درصد معاملات صورت گرفته در تهران بر حسب سطح زیربنای هرواحد مسکونی به واحدهای کمتر از 80 متر تعلق دارد.

 توزيع فراواني تعداد واحدهاي - مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا

واحدهایی که ارزش آن ها در دامنه قیمتی 600 میلیون تا 800 میلیون و 500 تومان است، با سهم 13.4 درصدی بیشترین سهم از معاملات صورت گرفته بر حسب ارزش هر واحد مسکونی را به خود اختصاص داده اند. در این بین واحدهای با ارزش  800 میلیون و پانصد هزار تومان تا یک میلیارد و 100 میلیون تومان و یک میلیارد و 100 میلیون تومان تا یک میلیارد و 350 میلیون تومان، به ترتیب با سهم های 10.1 و 8.3 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به طور کلی 53.2 درصد  از معاملات صورت گرفئه در شهر تهران با ارزش کمتر از یک میلیارد و 850 میلیون تومان بوده است.

                                                                                  توزيع فراواني تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني                                                                                                                                    

تحولات بازار اجاره مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن در تهران و در کل مناطق شهری در بهمن ماه 99 نشان دهنده افزایش به ترتیب 30.6 درصد و 33.9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد.

 

روند رشد قيمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

جمع بندی

حجم معاملات صورت گرفته در بهمن ماه سال 99 حدود 3.9 هزار فقره بود که در مقایسه با ماه قبل 11.4 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 70.5 درصد کاهش یافته است.

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال جاری، 28 میلیون و 400 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.7 و 97.2 درصد افزایش داشته است.

8 منطقه از مناطق 22 گانه شهر تهران در این ماه کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل را تجربه کردند.

واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با سهم 39.4 درصد بیشترین سهم از کل معاملات تهران بر حسب عمر بنا را به خود اختصاص دادند.

تعداد معاملات واحدهاي مسکوني انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

دانلود فایل pdf

 

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.