دوشنبه 31 خرداد 1400
Flowers

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

مرکز ایران داوری 89321100 فرم ثبت اطلاعات

تحولات بازار مسکن تهران در فروردین 1400

تحولات بازار مسکن تهران در فروردین 1400

در این گزارش پایگاه خبری ملک هفت بنا داریم تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه سال جاری را به نقل از گزارش بانک مرکزی به طور مبسوط بیان کنیم. این اطلاعات بر پایه داده‌های موجود در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور توسط اداره اداره بررسی‌های و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده است.

تحولات بازار مسکن تهران در فروردین 1400

بنا بر این گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به رقم 2/1 هزار واحد مسکونی رسید. این رقم در مقایسه با فروردین ماه سال 1399 در حدود 68/5 درصد افزایش داشته ولی در مقایسه با اسفند ماه سال 99 حدود 60/3 درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی نیز بر اساس معاملات ثبت شده در بنگاه‌های املاک در حدود 293/2 میلیون ریال است که در مقایسه با اسفند ماه 3/1 درصد کاهش داشته است.

در ادامه تحولات بازار مسکن شهر تهران را به تفکیک و با استناد به آمار جمع‌آوری شده بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات مسکن شهر تهران در فروردین 1400

پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی، توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران را به شرح زیر اعلام نمود:

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید بیشترین سهم معاملات انجام شده در زمان مورد نظر با 35/1 درصد به واحدهای مسکونی با عمر زیر 5 سال اختصاص دارد. این رقم در مقایسه با فروردین ماه سال 99 حدود 6/5 درصد کاهش داشته است. بررسی آمار معاملات سایر واحدهای مسکونی با عمر بیش از 5 سال نشان می‌دهد این معاملات نسبت به زمان مشابه در سال قبل کمی افزایش داشته است. به عبارت دیگر سهم معاملات واحدهای مسکونی زیر 5 سال نسبت به سال گذشته کاهش داشته ولی سهم معاملات واحدهای مسکونی بالای 5 سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به بیان ساده‌تر، بخشی از تقاضای بازار احتمالاً به دلیل افزایش قیمت‌ها به سمت واحدهای مسکونی با عمر بیشتر حرکت کرده است.

تعداد املاک معامله شده در تهران بر حسب عمر بنا

بنا به گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی توزیع معاملات شهر تهران بر اساس مناطق شهرداری نیز به شرح زیر است:

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین سهم مبایعه‌نامه‌های ثبت شده با 14/1 درصد به منطقه 5 شهرداری تهران اختصاص دارد. پس از آن منطقه 2 با سهم 9/4 درصد و منطقه 10 با سهم 8/2 درصد به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع نیز بیشترین فراوانی معاملات انجام شده یعنی 71/8 درصد معاملات در فروردین ماه سال جاری به 10 منطقه 1، 2، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 14، 15 اختصاص دارد. مابقی معاملات یعنی 28/2 درصد نیز مربوط به سایر مناطق شهرداری تهران است.

تعداد معاملات مسکن تهران در فروردین 1400 در مناطق مختلف شهرداری

تحولات قیمت مسکن شهر تهران

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین ماه سال جاری به ازای هر مترمربع 293/2 میلیون ریال بوده است. این رقم گرچه در مقایسه با اسفند ماه سال 99 حدود 3/1 درصد کاهش داشته ولی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته یعنی فروردین 99 با افزایش 91/7 درصدی همراه بوده است.

بررسی تعداد معاملات نیز بیانگر آن است که تعداد معاملات مسکن فروردین 1400 در مقایسه با اسفند ماه سال 99 معادل 60/3 درصد کاهش داشته و در مقایسه با فروردین سال 99 معادل 68/5  درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات و متوسط قیمت مسکن تهران

بررسی متوسط قیمت‌ معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نیز نشان می‌دهد بالاترین قیمت یعنی 688 میلیون ریال در منطقه 1 شهرداری تهران و کمترین قیمت یعنی 134/5  میلیون ریال در منطقه 18 شهرداری تهران به ثبت رسیده است. هر دو این ارقام نیز در مقایسه با متوسط قیمت واحدهای مسکونی در فروردین ماه سال 99 با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

تعداد معاملات و متوسط قیمت مسکن تهران به تفکیک مناطق شهرداری

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید متوسط قیمت مسکن در تمام مناطق تهران افزایش چشمگیری داشته است به عنوان مثال متوسط قیمت مسکن در منطقه 1 شهرداری تهران در مقایسه با سال گذشته 113/3  درصد افزایش داشته و متوسط قیمت مسکن در منطقه 18 شهرداری تهران در مقایسه با سال گذشته  81/4 درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت مسکن تهران در مناطق مختلف شهرداری

سایر شاخص‌های آماری بازار مسکن تهران

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی بیشترین سهم معاملات بازار مسکن تهران یعنی 16/2 درصد معاملات به املاکی با متوسط قیمت (200-150) و (250-200) میلیون ریال به ازای هر متر مربع اختصاص دارد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید رتبه‌های بعدی به بازه قیمتی (150-100) با سهم 13/1 درصد و پس از آن به بازه قیمتی (300-250) با سهم 11/7 درصد اختصاص دارد.

درصد معاملات مسکن تهران بر حسب قیمت هر مترمربع

در مجموع نیز بررسی توزیع معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت 60/7 درصد واحدهای مسکونی معامله شده کمتر از متوسط قیمت مسکن در شهر تهران یعنی 293/2 میلیون ریال بوده است.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی بیشترین سهم معاملات بازار مسکن تهران بر حسب سطح زیربنای ملک با 15/7 درصد به املاکی اختصاص دارد که متراژ آنها در بازه (70-60) متر مربع قرار دارد.

رتبه‌های بعدی به املاکی با سطح زیربنای (60-50) و (50-40) اختصاص دارد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌نمایید 14/3 درصد معاملات به املاکی با متراژ (60-50) و 12/4 درصد معاملات به املاکی با متراژ (50-40) اختصاص دارد.

درصد معاملات مسکن تهران بر حسب متراژ

در مجموع نیز در معاملات املاک انجام شده شهر تهران در فروردین ماه سال جاری 65/7درصد معاملات به واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 80 مترمربع اختصاص داشته است.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی بیشترین سهم معاملات بازار مسکن بر اساس ارزش ملک با 22/5 درصد به املاکی اختصاص دارد که ارزش آنها در بازه 5 تا 10 میلیارد ریال قرار دارد.

رتبه‌های بعدی نیز همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید به املاکی با ارزش 10 تا 15 میلیارد و پس از آن به املاکی با ارزش 15 تا 20 میلیارد ریال اختصاص دارد. بر اساس آمار معاملات مسکن انجام شده شهر تهران در فروردین 1400 حدود 16/7 درصد معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با ارزش 10 تا 15 میلیارد و 11 درصد معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با ارزش 15 تا 20 میلیارد ریال بوده است.

درصد معاملات مسکن تهران بر حسب ارزش ملک(میلیون تومان)

در مجموع نیز 53/1 درصد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحولات بازار اجاره مسکن در تهران

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از گزارش بانک مرکزی بررسی قراردادهای اجاره در شهر تهران در فروردین ماه نشان می‌دهد شاخص اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 32/3 درصد افزایش داشته است. شاخص اجاره مسکن در کل مناطق شهری تهران نیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 36/1 درصد افزایش داشته است.

روند رشد قیمت اجاره مسکن تهران

جمع‌بندی

 تحولات بازار مسکن تهران را به طور خلاصه عبارت است از:

-        تعداد معاملات مسکن تهران در فروردین ماه سال 1400 برابر با 2/1 هزار فقره بوده است. این رقم در مقایسه با ماه گذشته یعنی اسفند ماه سال 99 با کاهش 60/3 درصدی همراه بوده است. ولی مقایسه این رقم با تعداد معاملات مسکن تهران در زمان مشابه سال گذشته یعنی فروردین سال 99 افزایش 68/5 درصدی را نشان می‌دهد.

-        متوسط قیمت فروش یک مترمربع واحدهای مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال 1400 معادل 293/2 میلیون ریال محاسبه شده است. مقایسه این رقم با متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه سال 99 کاهش 3/1 درصدی را نشان می‌دهد. ولی مقایسه متوسط قیمت مسکن در تهران با زمان مشابه سال گذشته یعنی فروردین سال 99 نشان می‌دهد قیمت مسکن 91/7 درصد افزایش داشته است.

-        بررسی نحوه توزیع معاملات مسکن تهران در فروردین ماه 1400 نیز نشان می‌دهد بیشترین معاملات مسکن یعنی 35/1 درصد معاملات به واحدهای مسکونی که عمری کمتر از 5 سال دارند اختصاص یافته است.

-        بررسی حجم معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد بیشترین سهم معاملات یعنی 14/1 درصد مربوط به منطقه 5 شهرداری تهران است.

-        بررسی قیمت واحدهای مسکونی در معاملات ثبت شده نشان می‌دهد بیشترین آمار یعنی 16/2 معاملات مربوط به معامله واحدهای مسکونی است که قیمت هر مترمربع آنها در بازه (200-150) و (250-200) میلیون ریال قرار دارد.

-        از لحاظ ارزش کلی ملک نیز بیشترین آمار معاملات یعنی 22/5 درصد معاملات به واحدهای مسکونی اختصاص دارد که ارزش آنها 5 تا 10 میلیارد ریال بوده است.

-        بررسی متراژ واحدهای مسکونی در معاملات مسکن شهر تهران نیز نشان می‌دهد بیشترین آمار معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ (70-60) مترمربع می‌باشد.

-        بررسی شاخص اجاره مسکن در تهران نیز افزایش قابل توجه در این حوزه را نشان می‌دهد. شاخص اجاره مسکن در شهر تهران 3/32 درصد و در شاخص اجاره مسکن در کل مناطق شهری 1/36 درصد افزایش داشته است.

-- دانلود فایل PDF

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.