یکشنبه 10 مرداد 1400
Flowers
  • دوشنبه 17 خرداد 1400
  • دسته‌بندی:
  • News
  • کد خبر: 5086
  • منبع : بانک مرکزی

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 89321100 فرم ثبت اطلاعات

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت 1400

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت 1400

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 1/8 درصد کاهش یافت. بر اساس آمارهای برگرفته از بانک مرکزی 3/9 هزار فقره قرارداد خرید و فروش واحد‌های مسکونی در پایتخت منعقد شد که این مقدار نسبت به فروردین سال جاری 88/1 درصد افزایش داشته و 65/2 درصد نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل کاهش داشته است. کاهش حجم معاملات مسکن قابل توجه نسبت به اردیبهشت 99 می‌تواند گویای شروع یک رکود در بازار مسکن می‌باشد.

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال 1400 نسبت به ماه قبل 1/8 درصد کاهش یافت. گزارش معاملات مسکن نشان می‌دهد این قیمت نسبت به اردیبهشت سال 99 به میزان 69/7 درصد افزایش داشته است.

این تحولات براساس آمارهای خام برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده است. این آمارها توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و در سایت بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می‌شود.

 

تغییرات حجم معاملات مسکن شهر تهران

در اردیبهشت سال 1400 تعداد 3938 هزار واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران معامله شد. بررسی‌های مربوط به معاملات مسکن بر اساس عمر بنا نشان می‌دهد که رکورد بیشترین تعداد معاملات مسکن متعلق به واحدهای کمتر از 5 سال ساخت با سهم35/7درصد می‌باشد. تعداد معامله شده این واحدها نسبت به اردیبهشت سال گذشته 3/1 درصد کاهش داشته است.

در عوض نسبت به اردیبهشت سال گذشته مردم تهران واحدهای بالای 5 سال ساخت را بیشتر معامله کرده‌اند و سهم‌شان از حجم کل معاملات افزایش داشته است به استثناء گروه واحدهای 16 تا 20 سال که نسبت به سال گذشته تعداد معاملاتشان 0/8 درصد کاهش داشته است.

 

جدول 1: توزیع حجم معامله شده واحدهای مسکونی شهر تهران بر مبنای عمر بنا

بررسی‌های انجام شده در بازار مسکن مناطق 22گانه پایتخت نشان می‌دهد که در منطقه 5 تهران با سهم 15/3 درصد از کل معاملات مسکن بیشترین تعداد قرداد خرید و فروش منعقد شده است. منطقه 10 با سهم 9/3 درصد از کل معاملات در رتبه دوم و منطقه 4 با 8/3 در درصد در رتبه سوم عقد قردادهای مبایعه‌نامه بوده‌اند.

در این ماه مناطق (5، 10، 4، 2، 7، 14، 1، 15، 8 و 3) در کل 71/5 در از کل تعداد معاملات در شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و مابقی مناطق که 12 منطقه می‌باشند در مجموع 28/5 درصد از کل تعداد معاملات را داشته‌اند.

 

نمودار 1: حجم معاملات انجام شده در اردیبهشت 1400 به تفکیک مناطق شهر تهران

تغییرات قیمت مسکن شهر تهران

بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در ماه اردیبهشت 1400 معادل 288 میلیون ریال بوده است. این قیمت نسبت به فررودین ماه امسال 1/8 درصد کاهش داشته است و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 69/7 درصد افزایش داشته است.

جدول 2: عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

این آمارها نشان می‌دهد که اردیبهشت ماه امسال منطقه 1 در میان مناطق 22 گانه شهر بزرگ تهران با متوسط قیمت 602/1 میلیون ریال رکورد بالاترین قیمت را در این ماه شکسته است. همچنین کمترین متوسط قیمت مسکن به منطقه 18 با قیمت 119/7 میلیون ریال تعلق داشته است.

بر این اساس منطقه 1 با 77/6درصد افزایش نسبت به اردیبهشت 99 و منطقه 18 با 52/6 درصد افزایش روبرو بوده‌اند.

 

نمودار 2 -متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران (ميليون ريال(

تغییرات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت و فروردین ماه سال 1400

تعداد قراردادهای خرید و فروش منعقد شده شهر تهران از ابتدای سال 1400 به حدود 6 هزار واحد رسیده است که نسبت به دو ماهه اول سال 99 به میزان 51/9 کاهش روبرو بوده است و نسبت به دو ماهه اول سال 98 61/2 درصد کاهش داشته است.

آمار مربوط به دو ماهه اول سال 1400 نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن شهر تهران در این مدت به میزان 29/6 میلیون ریال بوده است که نسبت به اردیبهشت و فروردین 99 به میزان 80/1 درصد و نسبت به دو ماهه اول سال 98 به میزان 142/8 درصد افزایش قیمت داشته است.

بر این اساس منطقه 1 با77/6درصد افزایش نسبت به اردیبهشت 99 و منطقه 18 با 52/6 درصد افزایش روبرو بوده‌اند.

 

جدول 3: عملکرد معاملات انجام شده شهر تهران در فروردین و اردیبهشت

تغییرات سایر شاخص‌‌های مربوط به بازار مسکن شهر تهران

توزیع فراوانی حجم معاملات مسکن بر مبنای قیمت هر مترمربع واحد مسکونی

آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن، نشان می‌دهد که مردم تهران بیشتر واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 150 تا 200 میلیون ریال به ازای هر متر مربع را معامله کرده‌اند که این میزان17/2درصد از کل سهم واحدهای معامله شده است. همچنین در این دامنه قیمتی، تعداد معاملات نیز رکورد زده است.

مردم پایتخت‌نشین بعد از آن در بازه قیمتی 200 تا 250 میلیون ریال با 14/9 درصد و 100 تا 150 میلیون ریال با 12/3 درصد خرید و فروش کرده‌اند.

حجم معاملات در این ماه طوری بوده است که 58/5 درصد واحد مسکونی کمتر از 288 میلیون ریال متوسط قیمت‌شان بوده است.

 

نمودار 3 : توزيع فراواني حجم واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا (ميليون ريال/ درصد(

توزیع فراوانی حجم معاملات مسکن بر مبنای زیربنای واحد مسکونی

آمار مربوط به توزیع فراوانی واحد‌های مسکونی بر مبنای زیر بنا در اردیبهشت ماه 1400 حاکی از است که رکورد بیشترین معاملات متعلق به واحدهای مسکونی 50 تا 60 متر مربع با درصد 2/15 از سهم کل تعلق داشته است. بعد از آن واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 متر مربع با سهم 14/8 درصد در رتبه بعدی می‌باشند.قابل ذکر است که واحدهای مسکونی کمتر از 80 متر مربع، 56/1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نمودار 4 : توزيع فراواني حجم معاملات مسکن واحدهاي مسکوني بر اساس سطح زيربنا (متر مربع/ درصد(

توزیع فراوانی حجم معاملات مسکن بر مبنای ارزش واحد مسکونی

بررسی‌های انجام شده بر معاملات مسکن بر حسب ارزش واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1400 نشان می‌دهد واحد‌های مسکونی با ارزش 5 تا 10 میلیارد ریال با سهم 21/4 درصد از سهم کل در رتبه اول و واحدهای مسکونی با ارزش 10 تا 15 میلیارد ریال و اختصاص 16/9 درصد و واحدهای با ارزش 15 تا 20 میلیارد ریال با اختصاص 12 درصد از سهم کل در رتبه‌های دوم و سوم واحد مسکونی معامله شده پایتخت می‌باشند.

بر اساس این آمار واحدهای مسکونی که ارزششان پایین‌تر از 20 میلیارد ریال می‌باشد حدود 53/5 درصد از کل حجم معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نمودار 5: توزيع فراواني تعداد معاملات مسکن شهر تهران بر اساس ارزش هر واحد مسکوني (ميليون تومان/ درصد)

تحولات نرخ رشد اجاره بها

بررسی نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران نشان می‌دهد شاخص کرایه مسکن در اردیبهشت سال 1400 به میزان 32/6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

این شاخص در سایر مناطق شهری نسبت به اردیبهشت پارسال 36/3درصد رشد داشته است.

 

نمودار 6: روند رشد قيمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

در پایان:

بر اساس آمارهای خام برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و آمار منتشره از بانک مرکزی 3/9 هزار فقره قرارداد خرید و فروش واحد‌های مسکونی در پایتخت منعقد شد که این مقدار نسبت به فروردین سال جاری 88/1 درصد افزایش داشته و 65/2 درصد نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل کاهش داشته است.

متوسط قیمت هر متر مربع در این اردیبهشت ماه 1400 معادل 288 میلیون ریال بوده است و 1/8 درصد نسبت به فروردین ماه کاهش قیمت داشته است لازم است ذکر شود که به میزان 69/7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

واحدهای تا 5 سال ساخت نیز به لحاظ عمر بنا بیشترین تعداد معاملات را داشته‌اند.

در این ماه شاخص اجاره مسکن در شهر تهران 32/6 افزایش داشته است و در کل مناطق شهري نسبت به اردیبهشت سال گذشته معادل 36/3 درصد با افزایش روبه‌رو بود است.

 

جدول 4: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنا و تعداد معاملات مسکن در مناطق شهر تهران

 

دانلود فایل PDF 

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.