یکشنبه 07 دی 1399

لیست قیمت جدید مسکن در مناطق پر معامله تهران

لیست قیمت جدید مسکن در مناطق پر معامله تهران

ملک هفت لیست قیمت مسکن در مناطق پر معامله تهران را جمع آوری کرده است.

برای اطلاع از قیمت مسکن در مناطق 5، 4 و 10 تهران با ملک هفت همراه شوید.

لیست قیمت مسکن در مناطق پر معامله شهر تهران

بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن، طی سه ماه گذشته مناطق 5 ، 4 و 10 پرطرفدارترین مناطق تهران هستند که بیشترین سهم از کل معاملات مسکن را به خود اختصاص داده اند.

لیست زیر، قیمت مسکن در مناطق پر معامله تهران را نشان داده است.

طبق گفته برخی از مشاوران املاک در مناطق پر طرفدار تهران (مناطق 5، 4) پس از تحولات سیاسی بین المللی به وجود آمده و به دو علت کاهش انتظارات تورمی و همچنین کاهش ریسک های غیر اقتصادی، افت قیمت مسکن به طور محسوسی در این مناطق به وجود آمده است.

با وجود افت قیمت مسکن، تقاضای خرید مسکن نیز کاهش یافته است که این موضوع می تواند به این علت باشد که پایین آمدن انتظارات تورمی موجب شده است که خریداران برای خرید مسکن عجله ای نداشته باشند.

از طرف دیگر نیز فروشندگان بسیاری املاک خود را در دفاتر املاک و پلتفرم های مجازی خریدو فروش ملک به عرضه گذاشته اند که این موضوع هم به دلیل احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در حوزه مسکن می باشد.

این موضوع در منطقه 10 نیز جریان دارد. چراکه تحقیقات انجام شده در این منطقه از کاهش قیمت نسبی در حدود دو ماه گذشته حکایت دارد.

به طور کلی قیمت مسکن در مناطق پر معامله تهران با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. البته این کاهش به برخی از محله های این مناطق اثر نگذاشته و همچنان از قیمت قبلی پیروی می کند.

در مجموع، مطابق با آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن، در حدود دو ماه گذشته افت قیمت مسکن به صورت نسبی اتفاق افتاده است.

با مشاهده لیست قیمت مسکن در مناطق پر معامله تهران (5، 4 و 10) این موضوع را به راحتی می توان درک کرد.

لیست قیمت مسکن در مناطق پر معامله شهر تهران