دوشنبه 23 فروردین 1400

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1399

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1399

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1399، با اقتباس از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس این گزارش:

  • ر اسفند ماه 1399، تعداد 5.3 هزار معامله واحد مسکونی در شهر تهران به ثبت رسید که این تعداد نسبت به ماه قبل 34.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 48.4 درصد کاهش داشته است.
  • در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران، 30.274 میلیون تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 6.6 درصد افزایش داشته است.

 

تعداد معاملات مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی، آپارتمان های تا 5 سال ساخت عمر بنا با سهم 38.4 درصد بیشترین سهم معاملات به تفکیک عمر بنا را از کل 5273 واحد مسکونی معامله شده تهران در اسفند 99 به خود اختصاص دادند. این سهم نسبت به اسفند ماه سال قبل 6.5 واحد درصد کاهش داشته و به سهم واحدهای با عمر بنای بالاتر افزوده شده است.

 

 

منطقه 5 با سهم 14.7 درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد معاملات ملکی را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داد. همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با سهم های 8.9 و 8.5 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش ملک هفت و بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، به طور کلی 10 منطقه شهر تهران به ترتیب شامل( 5، 10، 4، 2، 7، 14، 15، 1 و 11) 73.7 درصد از کل معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده و 26.3 درصد به 12 منطقه باقی مانده مربوط می شود.

 

 

تحولات قیمت مسکن

متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در اسفند 99، به مبلغ 30 میلیون و 274 هزار تومان رسید که این رقم در مقایسه با ماه قبل 6.6 درصد و ماه مشابه سال قبل 93.7 درصد افزایش داشته است.

 

 

منطقه 1، با 68 میلیون و 720 هزار تومان، بیشترین متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران داشته و در مقابل منطقه 18 با 12 میلیون و 130 هزار تومان، کمترین آن بوده است. این ارقام در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، به ترتیب 104.7 و 58.6 درصد افزایش داشته است.

تحولات بازار مسکن شهر تهران در سال 99

به طور کلی در سال 1399، حدود 83.3 هزار واحد مسکونی معامله شده است که در مقایسه با سال 1398، با کاهش اندک 0.3 درصدی همراه بوده است. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدمسکونی شهر تهران در سال 99، معادل 23 میلیون و 870 هزار تومان بود که در مقایسه با سال 98، معادل 80.3 درصد افزایش داشته است.

 

 

 

بررسی شاخص های آماری بازار مسکن

در اسفند ماه 1399، واحدهای مسکونی با متوسط قیمت 15 تا 20 میلیون تومان در هر متر با سهم 16.0 درصد، بیشترین میزان معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند.

پس از آن واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 20 تا 25 و 10 تا 15 میلیون تومان با سهم های به ترتیب 15.7 و 12.6 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

به طور کلی در اسفند ماه 99، حدود 61.4 درصد از واحدهای مسکونی شهر تهران با قیمت کمتر از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده اند.

 

 

 

واحدهای 50 تا 60 مترمربع، با سهم 14.8 درصد نیز بالاترین میزان معاملات مسکن را بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی به خود اختصاص دادند.  واحدهای 60 تا 70 متر با سهم 13.3 درصد و واحدهای 70 تا 80 متر مربع با سهم 11.3 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمجموع 52.6 درصد از معاملات مسکن شهر تهران به واحدهای کمتر از 80 میلیون تومان اختصاص دارد.

 

 

در ماه مورد گزارش، واحدهای مسکونی با ارزش 500 میلیون تا یک میلیارد تومان، با سهم 19.7 درصد، بیشترین سهم را از معاملات مسکن برحسب ارزش هر واحد مسکونی به خود اختصاص دادند.

واحدهای یک میلیارد تا 1 میلیارد و 500 و 1 میلیارد و 500 تا 2 میلیارد تومان نیز با سهم های به ترتیب 17.1 و 11.5 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

به طور کلی در این ماه حدود 51.6 درصد از معاملات مسکن شهر تهران با ارزشی کمتر از 2 میلیارد تومان بوده است.

تحولات اجاره بهای مسکن

بر اساس بررسی های ملک هفت در قسمت تحلیل ملکی، شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری، به ترتیب 31.4 و 35.2 درصد نسبت به اسفند ماه، سال 98  افزایش یافته است.

 

جمع بندی

در اسفند ماه 99، تعداد 5273 فقره واحدمسکونی معامله شده است که این تعداد در مقایسه با ماه قبل 34.6 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 48.4 درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت یک متر مرب زیربنای واحدمسکونی شهر تهران در اسفند 99، معادل 30 میلیون و 270 هزار توان بود که این رقم در مقایسه با ماه قبل 6.6 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، 93.7 درصد افزایش یافته است.

 

 

 

دانلود فایل PDF