پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  200 متر

  3 خوابه

  1 سال

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 16/000/000/000

  قیمت هر متر : 80/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  490 متر

  4 خوابه

  نوساز

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 48/800/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  97 متر

  1 خوابه

  نوساز

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 10,670,000,000

  قیمت هر متر : 110,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  1000 متر

  خوابه

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 100/000/000/000

  قیمت هر متر : 100/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  240 متر

  3 خوابه

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 24/000/000/000

  قیمت هر متر : 100/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  100 متر

  2 خوابه

  15

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 11/000/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  185 متر

  3 خوابه

  2-5 سال

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 17,500,000,000

  قیمت هر متر : 94,595,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  450 متر

  4 خوابه

  نوساز

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  425 متر

  4 خوابه

  نوساز

  اقدسیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  sheypoor.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست