پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  400 متر

  4 خوابه

  _

  فرشته

  رهن و اجاره

  آپارتمان مسکونی

  رهن : 71/600/000/000

  اجاره : 179/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  380 متر

  4 خوابه

  نوساز

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 32/300/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  119 متر

  2 خوابه

  10-15 سال

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 10,000,000,000

  قیمت هر متر : 84,034,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  83 متر

  2 خوابه

  2 سال

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 8/700/000/000

  قیمت هر متر : 105/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  200 متر

  3 خوابه

  3 سال

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 22/000/000/000

  قیمت هر متر : 110/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  500 متر

  4 خوابه

  نوساز

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 37/500/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  130 متر

  2 خوابه

  2-5 سال

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 18,500,000,000

  قیمت هر متر : 142,308,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  420 متر

  4 خوابه

  نوساز

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  arad home
  تماس

  570 متر

  4 خوابه

  نوساز

  فرشته

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست