پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  88 متر

  2 خوابه

  10 سال

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 4/200/000/000

  قیمت هر متر : 48/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  63 متر

  1 خوابه

  14 سال

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 3.250.000.000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  100 متر

  2 خوابه

  5-10 سال

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 6,300,000,000

  قیمت هر متر : 63,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  173 متر

  3 خوابه

  16

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 12/900/000/000

  قیمت هر متر : 75/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  127 متر

  2 خوابه

  25سال

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 8/000/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  63 متر

  1 خوابه

  14 سال

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 3/250/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  150 متر

  3 خوابه

  نوساز

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 10,000,000,000

  قیمت هر متر : 66,667,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  123 متر

  3 خوابه

  نوساز

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  150 متر

  3 خوابه

  نوساز

  شهرک غرب

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست