پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  196 متر

  3 خوابه

  4 سال

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 16/600/000/000

  قیمت هر متر : 85/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  250 متر

  3 خوابه

  نوساز

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 18/750/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  125 متر

  2 خوابه

  2-5 سال

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 8,500,000,000

  قیمت هر متر : 68,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  270 متر

  3 خوابه

  3 سال

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 40/500/000/000

  قیمت هر متر : 150/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  100 متر

  2 خوابه

  10 سال

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 10/500/000/000

  قیمت هر متر : 100/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  145 متر

  3 خوابه

  1 سال ساخت

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 10/875/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  350 متر

  4 خوابه

  نوساز

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 68,000,000,000

  قیمت هر متر : 68,000,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  230 متر

  3 خوابه

  10-15سال

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  sheypoor.com
  تماس

  332 متر

  4 خوابه

  نوساز

  کامرانیه

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست