پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  190 متر

  3 خوابه

  15 سال

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 15/200/000/000

  قیمت هر متر : 80/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  400 متر

  4 خوابه

  نوساز

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 75.000.000.000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  320 متر

  4 خوابه

  نوساز

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 43,200,000,000

  قیمت هر متر : 135,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  250 متر

  3 خوابه

  _

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 25/000/000/000

  قیمت هر متر : 100/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  228 متر

  3 خوابه

  3 سال

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 29/600/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  380 متر

  4 خوابه

  نوساز

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 28/500/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  130 متر

  2 خوابه

  10-15 سال

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 8,000,000,000

  قیمت هر متر : 61,538,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  260 متر

  3 خوابه

  نوساز

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : توافقی

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  320 متر

  4 خوابه

  9سال

  ولنجک

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست