پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  143 متر

  3 خوابه

  8 سال

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 7/100/000/000

  قیمت هر متر : 50,000,000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  110 متر

  2 خوابه

  3 سال

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 8/346/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  170 متر

  3 خوابه

  نوساز

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 15,300,000,000

  قیمت هر متر : 90,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  270 متر

  4 خوابه

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 32/400/000/000

  قیمت هر متر : 120/000/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  95 متر

  2 خوابه

  نوساز

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 5/000/000/000

  قیمت هر متر : 52/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  80 متر

  2 خوابه

  11 سال

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 4/674/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  196 متر

  3 خوابه

  15-20 سال

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 9,800,000,000

  قیمت هر متر : 50,000,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  150 متر

  خوابه

  نوساز

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : توافقی

  جزئیات ملک
  ملک 7
  تماس

  220 متر

  4 خوابه

  پاسداران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : توافقی

  جزئیات ملک
  ملک 7
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست