پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  80 متر

  2 خوابه

  6 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 4/100/000/000

  قیمت هر متر : 51/800/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  125 متر

  2 خوابه

  1 سال ساخت

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 3/900/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  96 متر

  2 خوابه

  5-10 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 5,700,000,000

  قیمت هر متر : 59,375,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  98 متر

  2 خوابه

  3 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 2/600/000/000

  قیمت هر متر : 26/500/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  137 متر

  3 خوابه

  14 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 3/450/000/000

  قیمت هر متر : 25/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  78 متر

  2 خوابه

  12 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 1/600/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  55 متر

  1 خوابه

  10-15 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 1,390,000,000

  قیمت هر متر : 25,273,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  115 متر

  2 خوابه

  5 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  96 متر

  2 خوابه

  5 سال

  مرکز شهر

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست