پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

 • ملک های منتخب در مناطق زیر توسط دپارتمان های تخصصی ملک هفت تهیه شده است و با مراجعه به آنان میتوانید به مشخصات ملک و مشاور املاک مربوطه دسترسی داشته باشید. ملک های انتخاب شده از تمامی پلتفرم های معتبر جستجوی مسکن ، گزینش و ارزیابی شده است.

  93 متر

  2 خوابه

  93

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 846/300/000

  قیمت هر متر : 9/100/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  100 متر

  2 خوابه

  1 سال ساخت

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 830/000/000

  جزئیات ملک
  تماس

  160 متر

  2 خوابه

  نوساز

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 3,000,000,000

  قیمت هر متر : 18,750,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  135 متر

  3 خوابه

  3 سال

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 7/000/000/000

  قیمت هر متر : 51/800/000

  جزئیات ملک
  inpinapp.com
  تماس

  188 متر

  2 خوابه

  1 سال

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 3/348/000/000

  قیمت هر متر : 18/000/000

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  90 متر

  2 خوابه

  2 سال

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 410/000/000

  جزئیات ملک
  ihome.ir
  تماس

  85 متر

  2 خوابه

  2-5 سال

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : 550,000,000

  قیمت هر متر : 6,471,000

  جزئیات ملک
  sheypoor.ir
  تماس

  111 متر

  2 خوابه

  نوساز

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  kilid.com
  تماس

  116 متر

  2 خوابه

  2-5سال

  حوالی تهران

  خرید و فروش

  آپارتمان مسکونی

  قیمت کل : قیمت توافقی

  جزئیات ملک
  sheypoor.com
  تماس


  آرشیو اخبار
   پادکست