جمعه 17 اردیبهشت 1400
Flowers

بررسی شاخص متوسط سطح زیربنای مختص یک واحد مسکونی

بررسی شاخص متوسط سطح زیربنای مختص یک واحد مسکونی

این شاخص، نشانگر نحوه استفاده از زمین و الگوی ساخت تولید کنندگان مسکن است.

متوسط مساحت زمین اختصاص داده شده به یک واحد مسکونی

بررسی آمار مربوط به فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده آن است که میزان این شاخص از ۲۰۶ متر مربع در سال ۱۳۶۵ به ۵۸ متر مربع در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته که عمدتا به دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت زمین و گرایش به تولید مسکن در طبقات بیش تر است.

 

نمودار شماره ۱۳ : مساحت زمین هر واحد مسکونی در کل کشور - متر مربع

مساحت زمین هر واحد مسکونی در کل کشور - متر مربع

ماخذ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی موجود

این شاخص، نشانگر وضعیت سکونت خانوارها در مسکن، بر حسب سطح زیربنا است. از این شاخص می توان برای بررسی انطباق الگوی تولید و تقاضای مسکن استفاده کرد.

بر این اساس و با توجه به کاهش بعد خانوار طی سه دهه گذشته و به تبع افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک، انتظار میرود تولید مسکن نیز به سمت واحدهای کوچک تر حرکت کند.

با این حال، آمارهای رسمی، گویای حقیقت دیگری است. این مسأله. یکی از مهم ترین مشکلات کنونی بازار مسکن است.

بیشتر بخوانید
بررسی و مقایسه شاخص های عرضه و تقاضای مسکن

 

جدول شماره ۱۳ : متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی تکمیل شده در کل کشور

سال

متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی تکمیل شده (متر مربع)

1370

150

1371

144

1372

137

1373

137

1374

140

1375

130

1376

124

1377

129

1378

124

1379

122

1380

119

1381

119

1382

120

1383

123

1384

121

1385

124

1386

124

1387

122

1388

125

1389

129

1390

131

1391

130

1392

134

1393

136

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

نگاهی به نمودار شماره ۱۴ نیز مؤید این موضوع است که بالغ بر نیمی از ساخت وسازها در بازه مساحتی ۱۰۱- ۱۵۰ متر مربع برای هر واحد مسکونی صورت پذیرفته است.

 

نمودار شماره 14: الگوی ساخت و ساز واحد مسکونی در کل کشور ۱۳۹۳

الگوی ساخت و ساز واحد مسکونی در کل کشور

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

دانلود فایلpdf

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.