چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

موسسه حقوقی هوراد با 15 سال سابقه در امور مهاجرتی مجری انواع اقامت و مهاجرت به یونان و اکراین

آدرس : گاندی سوم پلاک 8
شماره ثبت : 48689

درخواست مشاوره رایگان

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک

در این مقاله ابتدا مفهوم و تعریف این دعوی و کاربرد آن را توضیح داده و سپس به توضیح مراحل اقامه دعوی الزام به خذ صورتمجلس تفکیکی برای ملک میپردازیم.

با ما همراه باشید...

صورتمجلس تفکیکی چیست؟

برای این که با مفهوم دعوی صورت مجلس تفکیکی یا صورتمجلس تفکیکی بهتر آشنا شویم ابتدا باید بدانیم که این دعوی برای چه منظوری ، و چکونه اقامه و طرح میگردد.

در این مقاله ابتدا مفهوم و تعریف این دعوی و کاربرد آن را توضیح داده و سپس به توضیح مراحل اقامه دعوی الزام به خذ صورتمجلس تفکیکی برای ملک میپردازیم.

عبارات و کلمات مشابهی برای تفکیک ملک مورد استفاده عموم قرار میگیرند. مانند:

صورتمجلس تفکیکی – صورت مجلس تفکیکی – دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی – درخواست تفکیک ملک – اقامه دعوی صورتمجلس تفکیکی و ...

 

صورت مجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی ملک را اداره ثبت اسناد و املاک  تهیه میکند.

این صورتجلسه تنها درباره تعریف حد و  حدود اربعه واحد های مستقل  در ساختمان و مشخص کردن مساحت این واحد های مستقل  و شماره گذاری واحد های ساختمان می باشد.

چنانچه  کل ملک  یا ساختمان تازه ساخته شده ، قبل از تفکیک واحد های آن به یک نفر خاص متعلق باشد ، در این صورت همه ی قطعات و تجهیزات ساختمان هم متعلق به آن شخص میشود.

در صورتی که یک  ملک  یا ساختمان به طور مشترکی باشد و چندین مالک مشاعی  داشته باشد، ، همه ی  واحد های ساختمان و قطعات تفکیک شده ساختمان هم ، با همان نسبت سهم، بین مالکان تقسیم میشود.

برای مثال اگر دو نفر ، هرکدام  مالکیت 3 دانگ، از 6دانگ کل ملک، را داشته باشند، در این صورت هرکدام مالک 3دانگ ازسهم واحد ها بعلاوه قطعات تفکیکی ساختمان خواهند شد .

در این حالت  برای اینکه بتوان در اداره ثبت اسناد برای هر واحد سندی جداگانه صادر نمود ، بایستی این انتخاب  مالکان در یک سند ، که  به اصطلاح تقسیم نامه  نامیده میشود ثبت شود.

مراحل درخواست اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک

برای اقدام به صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاک و ساختمان هایی که به چندین واحد آپارتمانی تقسیم میشوند، در وهله اول گرفتن مجوز پایان کار از شهرداری  منطقه مربوط به ملک واجب است.

 

روند دریافت صورتمجلس تفکیکی ملک از اداره ثبت اسناد:

 • درابتدا ، باید عملیات ساخت و ساز ملک و ساختمانی پایان یابد،
 • سپس  تکمیل این فرآیند ساخت را یک تایید مهندس ناظر  معتبر تایید نماید،
 • بعد از آن با درخواست و دریافت گواهی پایان کار از سوی شهرداری منطقه ،
 • میتوان به یکی از دفاتر اسناد رسمی  مراجه نمود تا برای تفکیک سند ملک ساخته شده، و صدور صورتمجلس تفکیکی ملک اقدام کرد
 • در این مرحله ، سر دفتر اسناد رسمی، درخواست مالک یا مالکان ملک را به اداره ثبت اسناد و املاک در نزدیک ترین محل به آدرس ساختمان، ارسال میکند.
 • پس از آن، در اداره ثبت اسناد و املاک ، پرونده ملک به  کارشناس مربوطه ارجاع و تحویل داده میشود ،تا اقدامات لازم را برای صادر کردن صورت مجلس تفکیکی انجام دهد.
 • در مرحله آخر و بعد از  اینکه حکم صورت مجلس تفکیکی صادر شد، مالک یا مالکان ملک، تقسیم‌ نامه ای را تنظیم  و امضا میکنند ، که میزان سهم هریک از شرکا در آن مشخص شده است.

نکته:

توجه کنید که دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک، فقط در شرایطی مجاز و کارآمد خواهد بود، که  در گذشته سند مالکیتی برای این املاک خریداری شده ، صادر نشده باشد.

در غیر این صورت به این دعوی و در خواست ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

چگونه دعوی الزام خوانده به صورتمجلس تفکیکی را طرح کنیم

1-  در شرایطی که خریدار  ملک تصمیم بگیرد که دعوی طرح  کند و یا دادخواستی را در این زمینه به دادگاه تقدیم نماید ،باید موضوع دادخواست خریدار ملک،

 « تقاضای محکومیت خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی »

و یا

« تقاضای محکومیت خوانده به انجام تعهد مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی»

انتخاب شود.

2-  توجه کنید که  که دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی ، از نوع و دسته ی دعاوی غیر مالی میباشد.

 بهمین جهت تنها دادگاه های نزدیک به محل وقوع ملک ، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.

3-  از طرفی بایستی دعاوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، به طرفیت همه ی مالکان ملک طرح گردد.

این به این معنی است که ، باید نام همه ی اشخاصی که ملک نام برده را با یکدیگر خرید و فروش کرده اند ، تا آخرین فردی که در حال حاضر صاحب سند  و مالک قانونی ملک می باشد ، تحت عنوان خوانده دعوی  الزام به صورتمجلس تفکیکی سند در متن دادخواست آورده شود.

و اگر این کار صورت نگیرد، دعوی اقامه شده، مورد پذیرش دادگاه قضایی قرار نخواهد گرفت.

4-  در شرایطی که رای قطعی و نهایی دادگاه ،مبنی بر الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان ‌کار باشد، اما محکوم علیه، از اجرای حکم دادگاه خودداری کند ،

طبق دستور مستقیم دادگاه قضایی، خواهان میتواند اقدام به انجام امور و دستورات دادگاه نموده، و در نهایت هزینه های پرداختی خود را برای انجام این امور، . همچنین خسارات دادرسی مربوط به این پرونده را از محکوم علیه ،  درخواست و طلب نما ید.

 

افراز ملک چیست؟

تمکان دارد که  2 یا چندین مالک ،دارای سهمی مشترک و مشاع در ملکی خاص باشند، و قرارداد و یا توافق نامه ای جهت روشن شدن روش تقسیم سهمشان از ملک وجود نداشته باشد.

در این حالت هر کدام از مالک های ملک مشترک ، به تنهایی این حق را دارند که درخواست صدور رای افراز ملک را به اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه محل وقوع ملک خود، ارائه کنند.

درخواست افراز ملک مشترک، برای جدا کردن ، سهم فرد درخواست دهنده از ملک، از سایر مالکان ،و دریافت سند مالکیت اختصاصی  برای وی انجام میگیرد.

 

تفاوت افراز ملک و تفکیک ملک چیست؟

1-  در درخواست افراز ملک، الزاما 2 یا چند شریک  ملکی مشترک  دخیل هستند. اما  دادخواست تفکیک ملک  و سند ملکی ممکن است از طرف تنها یک مالک واحد هم ارائه شود تا بتواند ملک خود را به چند ملک جداگانه تفکیک نماید.

2-  در درخواست افراز ملک، وجود مشکل و اختلاف در ملک مشترک و موضوع افراز واجب و لازم است . اما درخواست  تفکیک سند ملک ، نیازی به اختلاف نداشته و  بر پایه صلح میان شرکا میباشد. به همین علت هم در شرایطی که میان مالکان و شرکا اختلافی بر سر تقسیم بندی ملک و حق و حقوقشان وجود دارد، باید درخواست از نوع افراز ارائه و مطرح گردد.

3-  در افراز ملک، از هر دوی اداره ثبت اسناد و دادگاه قضایی، رای  و حکم به افراز ملک صادر می‌گردد. اما در تفکیک ملک، رای صورتمجلس تفکیکی و تقسیم‌ نامه  ملکی صادر میگردد.

4-  اعتراض  مالکان به تفکیک  ملک در اداره ثبت اسناد و املاک رسیدگی می گردد. با این وجود که اعتراض  افراد و شرکا به افراز ملک ، قابل طرح در دادگاه قضایی میباشد.

5-  بعد از صدار شدن حکم صورتمجلس تفکیکی برای ملک مشترک، تقسیم‌ نامه ملکی صادر شده و به امضا شرکای ملک می‌ رسد. اما بعداز صادر شدن حکم و رای افراز ملک و عدم اعتراض مالکان و طرفین در مهلت مشخص شده ، حکم افراز ملک به اتمام میرسد و بار دیگر قابل بازبینی و تغییر نمیباشد.

6-  اعتراض  مالکان به تفکیک ملک مشترک، در هنگام انجام گرفتن عملیات اجرایی  تفکیک ملک باعث  میشود تا عمل تفکیک ملک متوقف شود. اما اعتراض مالکان به روند افراز ملک مشترک، در هنگام انجام عملیات اجرایی افراز ملک، قابل استماع و بررسی نمیباشد. تنها پس از صدور رای و حکم افراز ملک، میتوان به این حکم اعتراض نمود.

 

نکات مهم و کلیدی در دعوی صورت مجلس تفکیکی

 • تفکیک  ملک مشاع با  کسب رضایت مالک یا مالکین زمین ملک ، انجام میگیرد. در صورتی که  افراز ملک مشترک، در شرایطی انجام میگیرد که مالکان دچار عدم توافق و تفاهم بر روی ملکی خاص باشند.
  تفکیک صرفا به منزله ی تقسیم ملک  به واحد های کوچکتراست ، لیکن افراز ملک،  فرآیند تقسیم ملک به علاوه مشخص کردن سهم دقیق  برای هریک از مالکان است.
 • حتما دقت کنید که برای اقدام به جداکردن آپارتمان ها یا همان تفکیک اعیان ، حتما و الزاما مجوز پایان کار از شهرداری باید صادر گردیده باشد. اما برای اقدام به  عرصه نیازی به این کار نمیباشد.
 • دفتر های اسناد رسمی ای که بدون داشتن پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ملک  و تقسیم نامه  مالکین ملک، اقدام به تنظیم سند  رسمی  ویا انتقال سند رسمی ملک  میکنند متخلف میباشند.
 • بهمین جهت اگر قصد دارید که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه مطرح نمایید، اما ملک شما دارای گواهی  پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیست، این درخواست ها را هم به دعوی اصلی خود ضمیمه کنید تا داد خواست شما رد نشود.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.