سه شنبه 31 فروردین 1400
Flowers

سرقفلی و شرایط نقل و انتقال آن

سرقفلی و شرایط نقل و انتقال آن

سرقفلی حقی است که مستأجر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت در محل تجاری و با پرداخت مبلغی به مالک از آن برخوردار می شود.

انتقال سرقفلی نیز به این معناست که فرد دیگری غیر از مالک سرقفلی از محل سرقفلی استفاده کند و مشغول به کسب و کار و فعالیت شود.

نقل و انتقال سرقفلی که انواع مختلفی دارد مشمول پرداخت مالیات می باشد که پایگاه خبری ملک هفت در ادامه به تشریح آن پرداخته است.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی که در گذشته حق کسب و پیشه تجارت نامیده می شد، حقی است که برای مستأجران اماکن تجاری در نظر گرفته شده است.

چنین حقی در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت مستأجر برای محل کارش ایجاد می شود و به نوعی حمایت از صنعتگران مستأجر می باشد.

شایان ذکر است که این حق تنها برای اماکن تجاری در نظر گرفته شده و برای اماکن مسکونی چنین حقی تعریف نشده است.

انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی به این مفهوم است که فرد دیگری غیر از مالک سرقفلی از محل سرقفلی استفاده کند و مشغول به کسب و کار و فعالیت شود.

حق مالکانه سرقفلی

حق مالکانه سرقفلی مبلغی است که اجاره کننده ملک در زمان انتقال سرقفلی به مالک پرداخت می کند تا رضایت وی را جلب کند.

حق مالکانه بیش تر مبنای عرفی دارد و قانونی برای پرداخت آن تعیین نشده است؛ بنابراین میزان آن نیز مشخص و قطعی نیست.

اما به طور معمول، حق مالکانه بین 8 تا 15 درصد در نظر گرفته می شود و هر چه قیمت سرقفلی ملک بیش تر باشد درصد حق مالکانه کم تر تعیین می شود.

بیشتر بخوانید 
همه چیز درباره قانون تملک آپارتمان ها و ساختمانها

روش های انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی معمولاً به دو شیوه ارادی (اختیاری) و قهری (غیر ارادی) انجام می شود. انتقال ارادی زمانی است که مالک با میل و اراده خود حق سرقفلی را به دیگری واگذار نماید که غالباً از طریق عقدی از عقود بیع، صلح و هبه و امثالهم انجام می گیرد.

انتقال قهری زمانی است که با فوت صاحب حق، حق سرقفلی به نسبت سهم ارث به وراث او واگذار می شود.

محاسبه مالیات بر سرقفلی

معیار تعیین مالیات بر سرقفلی ارزش معاملات صورت گرفته است که توسط کارشناسان اداره مالیات محاسبه می شود؛ تنها زمانی ارزش درج شده در سند انتقال به عنوان مبنای تعیین مالیات در نظر گرفته می شود که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری یا نهادهای وابسته به آن ها باشد.

در چنین شرایطی مبلغ مندرج در سند که کم تر است به نفع مؤدیان مالیاتی به عنوان معیار محاسبه مالیات در نظر گرفته می شود.

شایان ذکر است که از لحاظ قانونی، پرداخت مالیات بر سرقفلی به عهده فروشنده یا انتقال دهنده می باشد؛ مگر آنکه خریدار و فروشنده به گونه دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند.

مستندات قانونی مالیات بر سرقفلی

مطابق با ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، بر نقل و انتقال قطعی املاک بر حسب ارزش معاملاتی و به نرخ 5 درصد مالیات وضع می شود.

برای انتقال حق واگذاری سرقفلی نیز 2 درصد وجوه دریافتی به عنوان مالیات تعیین شده که از سوی مالک یا صاحب حق سرقفلی قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است که در شرایطی که قیمت سرقفلی مورد نظر مشخص نشده باشد، قیمت معاملاتی نزدیک ترین مکان مشابه معیار تعیین مالیات خواهد بود.

سرقفلی چیست و روش های انتقال آن چگونه است؟

مالیات بر ارث حق سرقفلی

مالیات بر ارث حق سرقفلی نوعی از مالیات بر ارث است که به طور مستقیم از ورثه شخص متوفی که صاحب حق سرقفلی بوده دریافت می شود. به عبارت دیگر، زمانی که وراث قصد انتقال سرقفلی را به نام خود دارند لازم است که درصدی از ارزش روز سرقفلی را به عنوان مالیات بر ارث به دولت پرداخت کنند؛ میزان این مالیات توسط کارشناسان اداره مالیات برآورد می شود.

برای محاسبه میزان مالیات بر ارث سرقفلی، ابتدا ارزش روز آن توسط کارشناسان برآورد می گردد؛ سپس 35 درصد ارزش تعیین شده به عنوان مالیات بر ارث از وراث درجه یک متوفی اخذ خواهد شد.

پیامد عدم پرداخت به هنگام مالیات

به طور معمول، انتقال دهنده سرقفلی موظفاست که در طول مدت 30 روز از انجام معامله، اظهارنامه مالیاتی را تهیه کند و مالیات وضع شده را به اداره مالیات پرداخت نماید.

اگر انتقال دهنده ظرف مدت تعیین شده اظهارنامه مالیاتی را تحویل ندهد، به ازای هر ماه تأخیر حدود 10 درصد جریمه به مبلغ اولیه مالیات اضافه خواهد شد.

نکات مهم هنگام انتقال سرقفلی 

مالیات بر سرقفلی مربوط به املاک با کاربری تجاری است و بر املاک با کاربری مسکونی وضع نمی گردد.

اگر ملک تجاری مورد نظر در گذشته واگذار شده باشد و با وجود انتقال قطعی، همچنان در دست مستأجر باشد مالیاتی بابت سرقفلی در زمان انتقال قطعی دریافت نمی شود.

در صورتی که ملکی با عقدی رایگان نظیر هبه یا صلح انتقال داده شود؛ انتقال دهنده از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. اما انتقال گیرنده باید مالیات بر درآمد اتفاقی را با توجه به قیمت روز مسکن و با نرخ 25 درصد مبتنی بر ماده 131 یا 105 قانون مالیات های مستقیم پرداخت نماید.

شایان ذکر است که بر وقف، حبس و نذر ملک مالیاتی وضع نمی گردد.

بر ساختمان های نیمه آماده یا زمین های تجاری که هنوز قابل بهره برداری نمی باشند مالیات سرقفلی وضع نمی گردد.

در صورتی که بنا به هر دلیلی معامله فسخ شود، اداره مالیات موظف است که ظرف 15 روز از تاریخ اعلام شده توسط دفترخانه، مالیات دریافت شده را بازگرداند.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.