یکشنبه 10 مرداد 1400
Flowers

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 89321100 فرم ثبت اطلاعات

گزارش تحولات بازار مسکن در شهریور ماه 1399

گزارش تحولات بازار مسکن در شهریور ماه 1399

گزارش بانک مرکزی مبتنی بر آمارهای سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور حاکی از این است که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در شهریور ماه سال جاری در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7/203 درصد افزایش داشته است.

میانگین قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی نیز به 29/24 میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشدی نزدیک به 7/91 درصد داشته است.

 گزارش شهریور ماه بازار مسکن

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت؛ گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است بیانگر این است که:

در شهریور ماه سال جاری، 8 هزار و 463 معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته 8/6 درصد کاهش یافته است؛ با این حال، تعداد معاملات مسکن در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7/203 درصد رشد داشته است.

میانگین قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه سال جاری به 29/24 میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه گذشته 1/5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1398، 7/91 درصد افزایش داشته است.

 

بررسی میزان معاملات انجام شده در شهریور ماه

مقایسه توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران از دیدگاه گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که در شهریور ماه سال 1399، در مجموع 8 هزار و 463 واحد مسکونی مورد معامله قرار گرفته است که از این تعداد، ساختمان های با عمر کم تر از 5 سال، 6 تا 10 سال، 11 تا 15 سال، 16 تا 20 سال و بیش تر از 20 سال به ترتیب 38، 3/18، 6/13، 4/17 و 7/12 درصد سهم را داشته اند.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور 99__جدول1

بنابراین چنین استنباط می شود که بیش ترین حجم معاملات مسکن در این ماه مربوط به واحدهای مسکونی با عمر کم تر از 5 سال بوده و کم ترین سهم مربوط به واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال بوده است.

همچنین مشابه با گزارش ماه گذشته در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با داشتن 4/15 درصد از حجم کل معاملات، بیش ترین تعداد معاملات مسکن را در شهریور ماه به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، مجموعاً 8/72 درصد از کل معاملات صورت گرفته در شهر تهران در شهریور ماه سال 1399، در 10 منطقه شامل مناطق 5، 10، 2، 4، 14، 8، 7، 15، 1 و 11 بوده است؛ 2/27 درصد معاملات نیز مربوط به سایر مناطق شهر تهران بوده است.

شایان ذکر است که مناطق 10 و 2 مجموعاً 5/18 درصد از حجم معاملات مسکن این ماه را به خود اختصاص داده اند.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_نمودار1

بررسی تحولات قیمت مسکن در شهریور ماه

میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه سال جاری به 29/24 میلیون تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/91 درصد و نسبت به ماه گذشته در سال جاری 1/5 درصد افزایش یافته است.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_جدول2

لازم به ذکر است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بالاترین قیمت مسکن همچنان مربوط به منطقه 1 با قیمت هر متر مربع 79/50 میلیون تومان و کم ترین قیمت مربوط به منطقه 18 با قیمت هر متر مربع 41/10 میلیون تومان بوده است.

همچنین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق 1 و 18 تهران در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال 1398، نزدیک به 8/102 و 5/81 درصد رشد داشته است.

البته قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در منطقه 1 تهران در ماه جاری نسبت به ماه گذشته نزدیک به 4 درصد کاهش داشته است؛ در حالی که قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در منطقه 18 تهران نسبت به ماه گذشته نزدیک به 7 درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید
وام خرید واحد مسکونی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان
اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران
تسهیلات زوجین از محل صندوق پس انداز مسكن يكم -وام بانک مسکن

گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_نمودار2

بررسی تحولات بازار مسکن در شهر تهران در نیمه نخست سال 1399

بررسی خرید و فروش های مسکن در شهر تهران نشان می دهد که میزان این معاملات در نیمه نخست سال جاری نزدیک به 9/54 هزار واحد مسکونی بوده است؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/69 درصد رشد داشته است.

در 6 ماه نخست سال 1399، میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی 92/19 میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1398، 7/56 درصد رشد داشته است.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_جدول3

از سوی دیگر، بررسی تعداد معاملات انجام گرفته در شهر تهران بیانگر این است که پر فروش ترین واحدهای مسکونی همچنان در طیف قیمتی 12 تا 14 میلیون تومان به ازای هر متر مربع قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، واحدهای مسکونی در این طیف قیمتی 9/8 درصد از کل تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای مسکونی با طیف قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان و 16 تا 18 میلیون تومان با داشتن سهم های 1/8 و 5/7 درصد در رتبه دوم و سوم پر فروش ترین واحدهای مسکونی معامله شده در این شهر قرار می گیرند.

شایان ذکر است که در شهریور ماه سال جاری نزدیک به 7/57 درصد واحدهای مسکونی، با قیمتی پایین تر از میانگین قیمت هر متر مربع در شهر تهران یعنی 29/24 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته اند.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_نمودار3

بررسی خرید و فروش ها بر اساس متراژ نشان می دهد که 3/15 درصد از کل معاملات، مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ 50 تا 60 متر بوده است؛ به عبارت دیگر، همانند ماه گذشته واحدهای مسکونی با این مساحت، پر فروش ترین واحدهای مسکونی در شهریور ماه بوده اند.

واحدهای مسکونی با متراژ 60 تا 70 متر و 70 تا 80 متر با داشتن سهم های 4/14 و 7/11 درصد از کل معاملات شهریور ماه، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر، یک نگاه کلی به این آمار نشان می دهد که 2/55 درصد از معاملات صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ کم تر از 80 متر بوده است؛ بنابراین مردم همچنان خانه های کوچک و با متراژ پایین را ترجیح می دهند.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_نمودار4

بررسی معاملات مسکن شهر تهران از نگاه ارزش واحدهای مسکونی نشان می دهد که 8/13 درصد از معاملات صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با قیمت 600 تا 850 میلیون تومان بوده است؛ به عبارت دیگر، همانند ماه گذشته پر فروش ترین واحدهای مسکونی شهر تهران در شهریور ماه نیز در این طیف قیمتی قرار گرفته اند.

واحدهای مسکونی با قیمت 850 تا 1 میلیارد و 100 میلیون تومان و 350 تا 600 میلیون تومان با داشتن سهم های 6/10 و 4/8 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند.

شایان ذکر است که مجموعاً در این ماه 50 درصد معاملات صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با قیمت کم تر از 1 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_نمودار5

بررسی تغییرات اجاره بهای مسکن در شهر تهران

مرور شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران نشان می دهد که اجاره بهای واحدهای مسکونی در شهریور ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال 1398، 3/27 درصد رشد داشته است؛ همچنین شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری در همین مدت 1/30 درصد افزایش داشته است.

 گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_نمودار6

به طور کلی مجموع معاملات صورت گرفته در شهریور ماه سال جاری در شهر تهران نزدیک به 5/8 هزار واحد بوده است و میانگین قیمت مسکن نیز به 29/24 میلیون تومان رسیده است. واحدهای مسکونی با عمر کم تر از 5 سال بیش ترین متقاضی را داشته و 38 درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

گزارش تحولات بازار مسکن شهریور99_جدول4

دانلود فایل PDF

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.