چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

گزارش تحولات بازار مسکن در آبان ماه 1399

گزارش تحولات بازار مسکن در آبان ماه 1399

گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن برگرفته از آمارهای سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می دهد که میزان معاملات آپارتمان های مسکونی در آبان ماه سال جاری در شهر تهران نسبت به ماه گذشته 48/4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9/9 درصد افزایش داشته است.

میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی نیز به 27میلیون و 193 هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشدی نزدیک به 118/2 درصد داشته است.

تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه 1399

بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت؛ گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده است تحولات بازار مسکن در آبان ماه 99 بیانگر این است که:

در آبان ماه سال جاری، نزدیک به 4 هزار و 500 معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته 48/4 درصد کاهش داشته است؛ همچنین تعداد معاملات مسکن در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9/9 درصد رشد داشته است.

میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز در آبان ماه سال جاری به 27 میلیون و 193 هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه گذشته 1/8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1398، 118/2 درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید
تحلیل و بررسی سهم تسهیلات بخش مسکن از سال 1370 تاکنون

بررسی تعداد معاملات صورت گرفته در آبان ماه

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران از نقطه نظر گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که در آبان ماه سال 1399، به طور کلی 4 هزار و 466 واحد مسکونی مورد معامله قرار گرفته است که از این تعداد، ساختمان های با عمر کم تر از 5 سال، 6 تا 10 سال، 11 تا 15 سال، 16 تا 20 سال و بیش تر از 20 سال به ترتیب 38/9، 17/5، 12/1، 17/7 و 13/8 درصد سهم را داشته اند.

بنابراین چنین استنباط می شود که مشابه ماه گذشته بیش ترین حجم معاملات مسکن در آبان ماه نیز مربوط به واحدهای مسکونی با عمر کم تر از 5 سال بوده است. همچنین لازم به ذکر است که کم ترین سهم مربوط به واحدهای مسکونی با عمر 11 تا 15 سال بوده است.

بررسی تعداد معاملات صورت گرفته در آبان ماه

از سوی دیگر، مشابه با گزارش ماه های مرداد، شهریور و مهر 1399 در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با داشتن 12/1 درصد از حجم کل معاملات، بیش ترین تعداد معاملات مسکن را در آبان ماه به خود اختصاص داده است.

شایان ذکر است که در مجموع 70/4درصد از کل معاملات مسکن در شهر تهران در آبان ماه سال 1399، در 10 منطقه شامل مناطق 5، 10، 4، 2، 14، 7، 8، 15، 11 و 1 صورت گرفته است؛ 29/6 درصد از معاملات نیز مربوط به سایر مناطق شهر تهران بوده است. همچنین مناطق 10 و 4 روی هم رفته 17 درصد از حجم معاملات مسکن این ماه را به خود اختصاص داده اند.

تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه 1399

بررسی تحولات قیمت مسکن در آبان ماه

میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در آبان ماه سال جاری به 27میلیون و193هزار تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 118/2 درصد و نسبت به ماه گذشته در سال جاری 1/8 درصد افزایش داشته است.

بررسی تحولات قیمت مسکن در آبان ماه1399

لازم به ذکر است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، مشابه با ماه های گذشته بالاترین قیمت مسکن همچنان مربوط به منطقه 1 با قیمت هر متر مربع 55/01 میلیون تومان و کم ترین قیمت نیز مربوط به منطقه 18 با قیمت هر متر مربع 12/4 میلیون تومان بوده است.

همچنین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق 1 و 18 تهران در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال 1398، به ترتیب 134/3و 99/0 درصد افزایش داشته است.

 متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مناطق تهران

بررسی تحولات بازار مسکن در شهر تهران در 8 ماه نخست سال 1399

بررسی معاملات مسکن در شهر تهران نشان می دهد که حجم معاملات در 8 ماه نخست سال جاری نزدیک به 68 هزار واحد مسکونی بوده است؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70/7 درصد افزایش یافته است.

میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در 8 ماه نخست سال 1399، 21/68 میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1398، 70/9 درصد افزایش داشته است.

بررسی تحولات بازار مسکن در شهر تهران در 8 ماه نخست سال 1399

همچنین بررسی میزان معاملات صورت گرفته در شهر تهران بیانگر این است که پر فروش ترین واحدهای مسکونی در طیف قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان به ازای هر متر مربع قرار گرفته اند.

به عبارت دیگر، واحدهای مسکونی در این طیف قیمتی، 8/6 درصد از کل میزان معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که در ماه گذشته، واحدهای مسکونی با قیمت 16 تا 18 میلیون تومان در صدر جدول پر فروش ترین واحدهای مسکونی شهر تهران قرار گرفته بودند.

از سوی دیگر، واحدهای مسکونی با طیف قیمتی 16 تا 18 میلیون تومان و 12 تا 14 میلیون تومان با داشتن سهم های 7/3 و 6/9 درصد در رتبه دوم و سوم پر فروش ترین واحدهای مسکونی معامله شده در این شهر در آبان ماه قرار می گیرند.

شایان ذکر است که در آبان ماه سال جاری نزدیک به 62/1 درصد واحدهای مسکونی، با قیمتی پایین تر از میانگین قیمت هر متر مربع در شهر تهران یعنی 27 میلیون 120 هزار تومان مورد معامله قرار گرفته اند.

 توزیع فراوانی تعدادواحدهای معامله شده برحسب قیمت یک متر زیربنای مسکونی

بررسی داد و ستدهای مسکن بر اساس متراژ نشان می دهد که 15/2 درصد از کل معاملات، مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر بوده است و واحدهای مسکونی با این مساحت، پر فروش ترین واحدهای مسکونی در آبان ماه بوده اند.

همچنین واحدهای مسکونی با زیربنای50 تا 60 متر و 70 تا 80 متر با داشتن سهم های 15/1 و 12/1 درصد از کل معاملات آبان ماه، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر، بررسی کلی این آمار بیانگر این است که 57/2 درصد از معاملات صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت کم تر از 80 متر بوده است؛ بنابراین مردم مانند ماه های گذشته خانه های کوچک و با متراژ پایین را ترجیح می دهند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب سطح زیربنا

بررسی معاملات مسکن شهر تهران از دیدگاه ارزش واحدهای مسکونی نشان می دهد که 13/5 درصد از معاملات صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با قیمت 600 تا 850 میلیون تومان بوده است؛ به عبارت دیگر، همانند ماه های گذشته پر فروش ترین واحدهای مسکونی شهر تهران در آبان ماه نیز در این طیف قیمتی قرار گرفته اند.

واحدهای مسکونی با قیمت 850 تا 1 میلیارد و 100 میلیون تومان و 11 میلیارد تا 13 میلیارد و 500 میلیون تومان با داشتن سهم های 10/6 و 9/5 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند.

لازم به ذکر است که مجموعاً در این ماه نزدیک به 55 درصد معاملات صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با قیمت کم تر از 1 میلیارد و 850 میلیون تومان بوده است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده  برحسب ارزش هر واحد مسکونی

بررسی تغییرات اجاره بهای مسکن در شهر تهران

بررسی شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران نشان می دهد که اجاره بهای واحدهای مسکونی در آبان ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال 1398، 28/7 درصد افزایش یافته است؛ همچنین شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری در همین مدت 31/9 درصد رشد داشته است.

بررسی تغییرات اجاره بهای مسکن در شهر تهران در آبان 1399

جمع بندی تحولات بازار مسکن در آبان ماه 1399

به طور کلی می توان گفت که معاملات صورت گرفته در آبان ماه سال جاری در شهر تهران نزدیک به 4 هزار و 500 واحد بوده است و میانگین قیمت مسکن نیز به 27 میلیون و193 هزار تومان رسیده است. واحدهای مسکونی با عمر کم تر از 5 سال بیش ترین آمار فروش را داشته و 38/9 درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

همچنین واحدهای مسکونی با طیف قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان به ازای هر مترمربع پرفروش ترین واحدهای مسکونی معامله شده در تهران در آبان ماه می باشند.

تعدادو قیمت معاملات مسکن در آبان ماه در مناطق ممختلف تهران

دانلود فایل PDF

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.