چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

تحلیل و بررسی ۳ مورد از شاخص های آماری در بازار معاملات مسکن

تحلیل و بررسی ۳ مورد از شاخص های آماری در بازار معاملات مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی در مهر ماه ۱۳۹۹، واحدهای مسکونی که قیمت یک متر مربع آن ها در حدود 16 تا 18 میلیون تومان بود بیشترین سهم را در بازار معاملات مسکن به خود اختصاص داده اند.

معرفی شاخص های آماری در بازار معاملات مسکن در مهر۹۹

در اینجا می خواهیم به تحلیل و بررسی ۳ مورد از شاخص های آماری در بازار معاملات مسکن که در گزارش مهر ماه سال ۱۳۹۹ از سوی بانک مرکزی منتشر شد، بپردازیم.

این شاخص های آماری در بازار معاملات مسکن شامل شاخص هایی از قبیل:

  • توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
  • توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنی هر واحد مسکونی
  • توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
بیشتر بخوانید
تحلیل و بررسی تحولات بازار مسکن در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۹

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

یکی از شاخص های آماری در بازار معاملات مسکن که بانک مرکزی در گزارش خود در هر ماه به تحلیل آن می پردازد، تعداد معاملاتی است که قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آن ها یکی باشد.

بر اساس گزارش مهر ماه بانک مرکزی، بیشترین معاملات مسکن بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی با سهم 2/8 درصد، متعلق به واحد هایی است که قیمت هر متر مربع آن حدود 16 تا 18 میلیون تومان بودند. این در حالی است که واحدهایی که قیمت یک متر مربع آن در حدود 52 تا 54 میلیون تومان بودند با سهم 9/0 درصد کمترین معاملات را در مهر ماه به خود اختصاص دادند.

 در مهر ماه ۱۳۹۹، خانه هایی که قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی آن ها در دامنه قیمتی 14 تا 16 میلیون تومان و 12 تا 14 میلیون تومان هستند، به ترتیب با سهم های 9/7 و 6/7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی در مهر 99

این سهم در ماه قبل سال مشابه به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 12 تا 14 میلیون تومان به عنوان بیشترین سهم و واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 54 تا 56 میلیون تومان به عنوان کمترین سهم با سهمی به ترتیب معادل 9/8 و 5/0 درصد تعلق داشت

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی _شهریور99

به طور کلی 3/58 درصد از معاملاتی که در مهر ماه صورت گرفته است، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در ماه مورد بحث ( 720/26 میلیون تومان) معامله شده اند.

این سهم در شهریور ماه سال ۱۳۹۹، سهمی معادل 7/57 درصد بوده است.

تعداد معاملات مسکن بر حسب زیر بنای هر واحد مسکونی

بیشترین معاملاتی که در مهر ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران صورت گرفت مربوط به واحدهای مسکونی 50 تا 60 متر هستند که با اختصاص 7/14 درصد، در اولین ردیف واحدهای مسکونی محبوب در مهر ماه قرار گرفته اند.

واحدهای مسکونی با متراژ 190 تا 200 متر مربع نیز با سهم 3/0 درصد، اخرین رتبه را در بین معاملات مسکن بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی به خود اختصاص داد.

واحدهای 60 تا 70 متر و 70 تا 80 متر به ترتیب با سهم 3/14 و 4/11 درصد، دومین و سومین رتبه را در معاملات مسکن مهر ماه ۱۳۹۹ کسب کردند.

تعداد معاملات مسکن بر حسب زیر بنای هر واحد مسکونی_مهر99

در مجموع، 5/54 درصد از معاملات مسکن در مهر ماه متعلق به واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 متر مربع می باشد که این سهم در ماه قبل سال جاری 2/55 درصد از معاملات مسکن بود.

تعداد معاملات مسکن بر حسب زیر بنای هر واحد مسکونی_شهریور99

تعداد معاملات مسکن بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

تعداد معاملات انجام شده بر حسب ارزش هر واحد مسکونی در گزارش مهر ماه ۱۳۹۹، نشان دهنده این است که واحدهای مسکونی با ارزش 600 تا 850 میلیون تومان با سهم 0/13 درصد، بیشترین حجم معاملات مسکن را به خود اختصاص دادند.

همچنین واحدهای مسکونی با ارزش 850 میلیون تومان تا 100/1 میلیارد تومان و 100/1 تا 350/1 میلیارد تومان، به ترتیب با اختصاص سهم  2/11 و 2/8 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

تعداد معاملات مسکن بر حسب ارزش هر واحد مسکونی_مهر99

در شهریور ماه سال مشابه نیز واحدهای مسکونی با ارزش 600 تا 850 میلیون تومان در رتبه اول قرار گرفته بودند.

به طو کلی در مهر ۱۳۹۹، 6/52 درصد از معاملات مسکن متعلق به واحدهای مسکونی می باشد که ارزش آن ها از 850/1 میلیارد تومان کمتر است.

درحالی که در ماه گذشته حدود 0/50 درصد از معاملات مسکن کمتر از 600/1 میلیارد تومان ثبت شده است.

تعداد معاملات مسکن بر حسب ارزش هر واحد مسکونی_شهریور99

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.