پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
Flowers

بررسی کاهش جذابیت بازار مسکن در آینده

بررسی کاهش جذابیت بازار مسکن در آینده

یکی از ابهاماتی که به طور پیوسته  از سوی فعالان بازار مسکن کشور طرح میشود، کاهش جذابیت بازار مسکن در آینده است.

استدلال اصلی کاهش جذابیت بازار مسکن در آینده نیز ناشی از کاهش شاخص  تراکم  خانوار در واحد مسکونی در ایران طی چهار دهه گذشته و پیش بینی ها مبنی بر نزول آن به زیر یک ، طی دهه آتی است.

جذابیت بازار مسکن در آینده

در پاسخ این ابهام میتوان گفت،به طور طبیعی انتظار میرود ، جذابیت بازار مسکن تا حدودی کاهش یابد؛ ولی مسکن، همچنان به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای سرمایه گذاری در کشورمان باقی خواهد ماند؛ چنان که طی دهه های اخیر ، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، کاهش پیوسته داشته است؛ ولی جذابیت بازار مسکن، از بین نرفته است.

به هر حال، نگاه واقع بینانه حاکی  از آن است  که جذابیت بازار مسکن تا حدودی کاهش میابد و به تبع، موفقیت در این بازار، نیازمند برنامه ریزی خواهد بود؛ اما نبایداز ظرفیت های این بخش نیز غافل ماند:

 

  • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در ایران، گسترده است.
  • عمر مفید مسکن در ایران به دلایل شهرسازی، فنی ، اقتصادی و... پایین بوده و بسیاری از مساکن ساخته  شده، پیش از موعد ، تخریب می شوند.
  • حجم بازارهای موازی مسکن و شناخت مردم از این بازارها  محدود بوده و اساسا هر ایرانی را می توان به طور بالقوه ، سرمایه گذار بخش مسکن دانست!
  • نیاز سالانه مسکن در ایران حدود یک میلیون واحد برآورد شده است.
بیشتر بخوانید
تحلیل وضعیت بازار مسکن در پساشوک برای متقاضیان مختلف

 اشتغال زایی بخش مسکن

بر اساس بررسی بازار مسکن و  نتایج حاصل از جداول داده –ستانده، به ازای ساخت هر 100 متر مربع مسکن، حدودا 2.5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود، ضمن این که در میان گروه های عمده فعالیت، رتبه اشتغال زایی بخش مسکن در ایجاد اشتغال مستقیم ، رتبه چهارم و در ایجاد اشتغال غیرمستقیم، رتبه دوم است.

نگاهی به نمودار ذیل نیز حاکی از افزایش پیوسته درصد افراد شاغل در فعالیت ساختمانی ایران طی سالیان گذشته است.

 

(نمودار شماره 1 : سهم شاغلان حوزه ساختمان از کل اشتغال کشور(درصد

سهم شاغلان حوزه ساختمان از کل اشتغال کشور (درصد(

مأخذ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مسکن و تولید ناخالص داخلی

مسکن و ساختمان، علاوه بر اقتصاد خرد ( اقتصاد خانوار)، از منظر اقتصاد کلان نیز از اهمیت شایانی برخوردار است؛

به گونه ای که سهم ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی از ارزش افزوده كل اقتصاد طی دهه های گذشته، بین ۴.۱تا ۶.۴درصد در نوسان بوده است. 

 

جدول شماره 1 : سهم ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی و خدمات واحدهای مسکونی از تولید ناخالص داخلی

سال

تولید ناخالص داخلی – میلیارد ریال – به قیمت های ثابت سال 1383

ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی – میلیارد ریال– به قیمت های ثابت سال 1383

ارزش افزوده خدمات واحدهای مسکونی – میلیارد ریال – به قیمت های ثابت سال 1383

سهم ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی - درصد

سهم ارزش افزوده خدمات واحدهای مسکونی از تولید ناخالص داخلی - درصد

1370

1010601

53283

89046

5.3

8.8

1371

1041570

53984

94863

5.2

9.1

1372

1055690

49363

97958

4.7

9.3

1373

1045963

50370

103732

4.8

9.9

1374

1074044

47170

112369

4.4

10.5

1375

1131946

58168

114855

5.1

10.1

1376

1141305

53970

123285

4.7

10.8

1377

1166376

49781

128644

4.3

11

1378

1186177

53823

135240

4.5

11.4

1379

1253472

59042

135622

4.7

10.8

1380

1279193

71003

142085

5.6

11.1

1381

1383116

82178

155290

5.9

11.2

1382

1499528

79470

162303

5.3

10.8

1383

1569066

79550

168404

5.1

11.1

1384

1668186

79485

186513

4.8

11.2

1285

1769426

73319

211926

4.1

12

1386

1906447

100834

257587

5.3

13.5

1387

1918681

115334

255093

6

13.3

1388

1942990

110931

244042

5.7

12.6

1389

2068912

114887

254101

5.6

12.3

1390

2157934

117037

284929

5.4

13.2

1391

2011554

121754

309673

6.1

15.4

1392

1973334

12660

335371

6.4

17

1393

2031596

124001

334029

6.1

16.4

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محاسبات مولف

دانلود فایل pdf

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.