جمعه 10 آذر 1402
Flowers

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 09002501130 مشاوره در واتساپ

ملک مجهول المالک از دیدگاه ثبت اسناد و املاک

ملک مجهول المالک از دیدگاه ثبت اسناد و املاک

از دیدگاه قانون ثبتی، ملک مجهول المالک ملکی است که درباره آن تقاضایی ثبت نشده است. البته قابل ذکر است که افرادی که تقاضای ثبت آن را دارند می توانند در هر زمانی برای ثبت آن و دریافت سند مالکیت اقدام کنند. گفتنی است که در صورتی که مالک ظرف مدت 2 سال برای ثبت ملک خود اقدام ننماید؛ دیگر ملک مورد نظر در دفتر مجهول المالک ثبت نمی شود اما مشمول پرداخت جریمه می شود.

ملک مجهول المالک چه نوع ملکی است؟ 

ملک مجهول المالک در قانون ثبتی و قانون مدنی تعاریف متفاوتی دارد. بر اساس قانون مدنی، ملک مجهول المالک در گذشته سابقه تملک داشته است با این حال، در حال حاضر مالک آن مشخص نیست و هویت وی مجهول است.

همان طور که پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد؛ در قانون ثبتی، ملک مجهول المالک به ثبت عمومی گذاشته شده اما در مهلت معین تقاضایی نسبت به آن وجود نداشته است. گفتنی است که افرادی که تقاضای ثبت آن را دارند می توانند در هر زمانی برای ثبت آن و دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

حق الثبت ملک مجهول المالک

مطابق با ماده 12 قانون ثبت، افرادی که نسبت به ملک مجهول المالک تقاضای ثبت دارند می توانند تا 2 سال از زمان اجرای این قانون برای ثبت آن اقدام نمایند.

پس از گذشت 2 سال، معاملات مربوط به ملک مجهول المالک پیش از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد قبول واقع نمی شود؛ در این حالت صدی 25 از حق الثبت معمولی در زمان تقاضای ثبت علاوه اخذ می شود.

هم چنین املاکی که در آگهی نوبتی منتشر نشده اند؛ از زمان انتشار آگهی نوبتی ماده 11 به بعد تحت هیچ شرایطی پیش از ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد قبول واقع نخواهند شد.

پس از گذشت 1 سال از نخستین انتشار آگهی، صدی 25 از حق الثبت معمولی در زمان تقاضای ثبت علاوه اخذ می شود.

بیشتر بخوانید
ملک اوقافی بخریم؟ همه چیز درباره املاک اوقافی

ثبت ملک مجهول المالک به نام دولت

به طور کلی مجهول المالک بودن به اموال غیر منقولی منتسب می شود که تقاضایی برای آن ها ثبت نشده است. حتی ممکن است نام مالک در دفتر توزیع اظهارنامه وجود داشته باشد اما تا وقتی که اظهارنامه ملک به اداره ثبت تحویل داده نشود؛ مجهول المالک به حساب می آید.

ملک مجهول المالک که اظهارنامه آن به اداره ثبت ارائه نشده باشد؛ از زمان انتشار آگهی ماده 10  به مدت 10 سال به تملک دولت درمی آید و مدعی العموم تقاضای ثبت آن را پیگیری می کند.

اما با توجه به ناآگاهی عموم مردم از این قانون و اینکه مالکان در زمان معین، ثبت ملک خود را انجام نمی دادند و مشکلاتی که در پی آن بروز پیدا می کرد؛ در سال 1322 ماده 12 قانون ثبت اصلاح گردید. به این ترتیب 2 سال به مالکان مهلت داده می شود تا برای ثبت ملک خود اقدام نمایند.

بنابراین در صورتی که ظرف مدت تعیین شده مالک برای ثبت ملک خود اقدام ننماید؛ دیگر ملک مورد نظر در دفتر مجهول المالک ثبت نمی شود اما مشمول پرداخت جریمه می شود.

مجهول المالک از دیدگاه قانون مدنی و ثبتی

ملک مجهول المالک از دیدگاه ثبتی، ملکی است که در مدت معین درخواست ثبت آن انجام نشده است؛ بنابراین حتی اگر مالک آن هم مشخص باشد هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه ثبتی مجهول المالک به حساب می آید.

از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که مالی از دیدگاه قانون مدنی مجهول المالک باشد اما از دیدگاه ثبتی مجهول المالک نباشد؛ به عنوان مثال می توان به مالی منقول اشاره نمود که قابل ثبت نبوده و مجهول المالک به حساب نمی آید.

هم چنین این امکان وجود دارد که مالی از دیدگاه ثبتی مجهول المالک باشد اما از دیدگاه قانون مدنی مجهول المالک نباشد؛ به عنوان مثال می توان به مالی غیر منقولاشاره کرد که مالک آن مشخص است اما ظرف مدت معین برای ثبت آن اقدام نکرده است.

اخبار مرتبط


اخبار خرید ملکی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.