چهارشنبه 19 مرداد 1401
Flowers

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 89321100 مشاوره در واتساپ

تسهیلات زوجین از محل صندوق پس انداز مسكن يكم -وام بانک مسکن

تسهیلات زوجین از محل صندوق پس انداز مسكن يكم -وام بانک مسکن

تسهیلات زوجین از محل حساب یکم به منظور خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی قابل پرداخت می باشد.

 • شرایط متقاضیان وام مسکن زوجین:

 • متقاضی دارای حداقل 18 سال تمام با درآمد مستقل و مکفی باشد.

 • متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید،احداث واحد مسکونی،انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

 • متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد.

 

 اخذ استعلام فرم ( ج) از وزارت راه وشهرسازیبه منظور عدم دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات دولتی (زمین،مسکن،تسهیلات یارانه ای و ...)توسط متقاضی و همسر وی الزامی است.

 

 • سقف تسهیلات وام مسکن زوجین:

 • در شهر تهران 1،600 میلیون ریال (هریک 800میلیون ريال)

 • در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 1،200 میلیون ریال (هریک 600میلیون ريال)

 •  سایر مناطق شهری معادل 800 میلیون ریال(هریک 400میلیون ريال)

  هر یک از زوجین باید حساب جداگانه افتتاح نمایند.

 • پرتال بانک مسکن برای وام مسکن - ملک هفت

 • نرخ سود تسهیلات زوجین:

 • در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها 8 درصد

 • در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه غیر از وام اولی ها 8 درصد

 • در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها 6 درصد

 

 • نحوه و مدت سپرده گذاری برای وام مسکن:

- حداقل مدت انتظار : دو دوره 6 ماهه معادل یک سال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 800 میلیون ریالی : 135 میلیون ریال

-حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 600میلیون ريالی: 100میلیون ريال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 400میلیون ريالی: 67میلیون ريال

- مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : سه سال

- روش محاسبه: هر 6ماه یک برابر متوسط موجودی

 

 • حداقل مدت انتظار زوجین:

 • یکسال معادل 12 ماه

 • حداکثر مدت بازپرداخت وام مسکن زوجین:

 • حداکثر 144 ماه معادل 12 سال

در صورتی که طول دوران مشارکت مدنی از 12 ماه تجاوز ننماید، مدت فروش اقساطی حداکثر 144 ماه معادل 12 سال است.

 • بازپرداخت به دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است.

 

 • ویژگی های ملک مورد معرفی برای دریافت وام مسکن:

 • از تاریخ صدور اولین پروانه ساخت(جواز) بیش از 15 سال سپری نشده باشد .

 • ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800، تأیید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

 • سقف تسهیلات قابل پرداخت بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا 80 درصد ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج شده، تعیین می­گردد.

 

 • پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی
 • تجمیع دو حساب مسکن یکم امکانپذیر نمی باشد.

 • تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق)که قبل از 1393/3/16 افتتاح شده اند، بلامانع است.

 • در این حالت متوسط موجودی دوره های انتظار حساب های تعهدی قبلی باید معادل حداقل متوسط موجودی  حساب صندوق پس انداز یکم بوده، به این ترتیب کسری امتیاز کسب شده از حساب های تعهدی قبلی حداقل به مدت 6 ماه در حساب مسکن یکم سپرده گذاری می گردد.

 • تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان فارغ از تاریخ افتتاح حساب های تعهدی قبلی امتیاز آن حساب محاسبه شده و سپرده گذاری کسری امتیاز لازم را تا سقف ذتسهیلات مسکن یکم حداقل به مدت یک سال باید در حساب یکم سپرده گذاری نماید.

 افزایش سقف وام مسکن بانک مسکن - ملک هفت -

 • پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز
 • استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.

 • در اعطاي تسهيلات مسكن از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم توأم با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن، سقف تسهيلات قابل پرداخت به شخص، معادل سقف تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم تعيين مي‌گردد.

 • خاطرنشان مي‌سازد در پرداخت تسهيلات مسكن زوجين به صورت توأم، چنانچه صرفاً يك نفر از تسهيلات‌گيرندگان (زوج يا زوجه) از تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم (به‌ تنهايي يا به صورت توأم) استفاده نمايد و شخص ديگر از تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن (به‌ تنهايي يا به صورت توأم با ساير محصولات اعتباري بانك به استثناي صندوق پس‌انداز مسكن يكم) استفاده نمايد،

 • سقف تسهيلات قابل پرداخت به شخص اول معادل سقف تسهيلات از محل حساب پس‌انداز مسكن يكم و سقف تسهيلات قابل پرداخت به شخص دوم، معادل سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن (در تهران تا سقف 1000 میلیون ریال- در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 800 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 600 میلیون ریال برای هر یک از زوجین قابل پرداخت می باشد) تعيين مي‌گردد.

 • بديهي است اعطاي تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم به تنهايي يا به صورت توأم با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن، مستلزم رعايت ضوابط تعيين شده براي اين صندوق بوده، تسهيلات مزبور صرفاً جهت خريد واحدهاي مسكوني با حداكثر قدمت  15 سال ساخت قابل پرداخت مي‌باشد.

  نکته:  در پرداخت تسهیلات فوق ، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز باید مطابق سقف های تعیین شده در تسهیلات اوراق ممتاز باشد.

 •  

 • سایر موارد:

 • در صورتیکه یکی از زوجین دارای حساب صندوق یکم باشد، می تواند به اتفاق همسر خود که دارای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا هر یک از حساب های تعهدی و یا توام است از تسهیلات زوجین برای تهیه یک واحد مسکونی با حفظ مقررات و شرایط هر یک از تسهیلات، استفاده نماید.

 • در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.

 • پس از کسب امتیاز تسهیلات، رعایت حداقل متوسط موجودی دوره‌های شش‌ماهه به منظور حفظ تسهیلات کسب شده الزامی است.

 • لیکن در صورت کاهش موجودی، مهلت استفاده از سقف تسهیلات حداکثر دو دوره 6 ماهه از اتمام محاسبات می باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی از سقف تسهیلات کسر خواهد شد.

 • انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ) امکانپذیر می باشد.

 • لیکن خریداران جدید حتما باید زوجین باشند.

 • چنانچه هنگام انتقال مانده بدهی خریدار جدید زوجین نباشد می بایست یکی از تسهیلات تسویه و یا تعویض وثیقه گردد.

 • پرداخت تسهیلات از محل این حساب صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده و در خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

 • اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به گیرندگان تسهیلات یکم،مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.

 • انتقال حساب یکم از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

 • انتقال مانده بدهی تسهیلات از محل حساب مسکن یکم به غیر با واریز 10درصد از مانده تسویه تسهیلات بصورت یکجا امکانپذیر می باشد.

 • انتقال حساب یکم به سایر شهرها با رعایت سقف تسهیلات در شهر مورد نظر (در شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال ) بلامانع می باشد.

 • چنانچه متقاضی اقدام به افتتاح حساب یکم در سایر شهرها نموده و قصد انتقال حساب به شهر بزرگتر را دارد، این امر امکانپذیر بوده لیکن سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم  وی معادل سقف تسهیلات شهر محل افتتاح حساب خواهد بود.

 • لذا متقاضی میتواند اقدام به خرید اوراق ممتاز به میزان مابه التفاوت تسهیلات متعلقه تا سقف تسهیلات نماید.

سایت بانک مسکن  :https://www.bank-maskan.ir/web/guest/loans-for-couples-1
ادرس بانک مسکن :تهران - میدان ونک - خیابان ولیعصر- نرسیده به خیابان میرداماد - خیابان عطار - پلاک ۱۴-کدپستی 1994763811

اخبار مرتبط


اخبار خرید ملکی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.