دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
Flowers

وام خرید واحد مسکونی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

وام خرید واحد مسکونی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

تسهیلات بانک مسکن از محل حساب جوانان به منظور خرید یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

 

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد

جهت خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان با ملک هفت همراه شوید.

 • شرایط متقاضیان:

 •      سن متقاضی جهت افتتاح حساب 18سال تمام یا دارا بودن حکم رشد از سوی دادگاه
 •     افتتاح حساب برای اطفال صغیرتوسط ولی، قیم و مادر  طفل امکانپذیر است.
 • نحوه و مدت سپرده گذاری:

 • حداقل مدت انتظارجهت دریافت تسهیلات : 5 سال تمام از تاریخ افتتاح حساب
 • حداکثر مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات: 15سال
 • واریزی مبالغ به سه صورت ماهیانه، سالیانه و یکجا امکانپذیر است.
 • حداکثر تسهیلات اعطایی  براساس شهرافتتاح حساب ، مبالغ واریزی، مدت زمان سپرده گذاری و شهر محل اخذ تسهیلات تعیین  می شود.
 • نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود فروش اقساطی 9 درصد

 • مدت بازپرداخت :

 •  بازپرداخت به روش ساده : حداکثر 20 سال
 •  بازپرداخت به روش پلکانی : حداکثر 12 سال

 حداقل مبلغ واریزی ماهیانه برای حساب های افتتاح شده در سال 98: 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

500.000

540.000

580.000

620.000

660.000

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

700.000

740.000

780.000

820.000

860.000

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

900.000

940.000

980.000

1.020.000

1.060.000

* چنانچه دارنده حساب تمایل به دریافت سقف تسهیلات مسکن در پایان سال پنجم تا پانزدهم را داشته باشد، باید مبالغ مندرج در ستون حداقل واریزی ماهانه را در ستون ضرایب، ضرب نموده و اقدام به واریز مبلغ به دست آمده به صورت ماهیانه نماید. 

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1398 به ترتیب :

 • در پایان سال پانزدهم بالغ بر 2.500میلیون ریال،2.100 میلیون ریال ،1.840 میلیون ریال 
 • در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 1.600 میلیارد ریال،1.200میلیون ریال،940 میلیون ریال 
 • در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 1.500میلیون ریال،1.100میلیون ریال،840 میلیون ریال تعیین شده است. 
 • برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
 • یکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
 • متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.
 • سهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمائید.)
 • در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 

شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز و کرمانشاه

بیشتر بخوانید
 اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران 

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند. 

ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم برای افتتاح کنندگان حساب در سال  98، عبارتند از :

 • 8.97 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
 • 6.58 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
 • 5.02 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها 
 • * * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل1،500میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب8.97 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
 • 4،485،000ریال است (4،485،000= 8.97×500.000) 

تسهیلات بانک مسکن - وام از محل صندوق جوانان

ویژگی های ملک مورد معرفی:

     سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق می گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از25سال سپری نشده باشد .

چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 25 سال و حداکثر تا 30 سال سپری شده باشد، سقف تسهيلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسكن جوانان در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق در تسهيلات انفرادي  به ترتيب 800،  600و 400 ميليون ريال و در تسهيلات زوجين به ترتيب 1200،1600 و 800 ميليون ريال و دقيقاً مطابق سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در اين املاك تعيين مي‌گردد .

ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800، تأیید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

جهت دریافت سقف تسهیلات باید 80 درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.

شرايط ويژه بانک مسکن افتتاح انواع حساب به نام مادربه نفع فرزند

بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید. 

 • در هنگام افتتاح حسابهای مذکور مادر قادر می باشد که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید. 
 • در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت. 
 • در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت. 
 • افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است. 
 • سایر موارد:

دریافت این تسهیلات به صورت توام با اوراق ممتاز تا سقف های مقرر امکانپذیر می باشد.

 • در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.
 • حساب مسکن جوانان قابل تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن می باشد.
 • انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) امکانپذیر می باشد.
 • اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به گیرندگان  این تسهیلات، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق ممتاز یا سایر انواع صندوق پس انداز مسکن امکانپذیر می باشد.
 • چنانچه دارنده حساب در زمان دریافت تسهیلات به عللی قادر به مراجعه جهت دریافت تسهیلات نباشد، پرداخت تسهیلات به صاحب حساب با وکالت بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه)  بلامانع می‌باشد.
 • انتقال حساب  از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.
 • انتقال حساب به سایر شهرها با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.

برای اطلاع از سایر اخبار مسکن با ملک هفت همراه باشید.

مشتری گرامی، شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دایره ارتباطات مردمی بانك مسکن به شماره تلفن های 61088-021 و 1830-021 تماس حاصل فرمایید.

سایت بانک مسکن  :https://www.bank-maskan.ir/installment-sales-loan-housing-savings-account

ادرس بانک مسکن :تهران - میدان ونک - خیابان ولیعصر- نرسیده به خیابان میرداماد - خیابان عطار - پلاک ۱۴-کدپستی 1994763811

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.