چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

تحلیل و بررسی تعداد معاملات مسکن در مناطق 22 گانه تهران

تحلیل و بررسی تعداد معاملات مسکن در مناطق 22 گانه تهران

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 8656 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است که منطقه 5 بیشترین تعداد معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است.

تعداد معاملات مسکن در شهر تهران بر حسب عمر بنا

طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیشترین و کمترین تعداد معاملات مسکن در مهر ماه سال 1399 به تفکیک سن بنا، به ترتیب، متعلق به واحدهای 5 سال ساخت با سهم 0/37 درصد و واحدهای بیش از 20 سال با سهم 8/12 درصد می باشد. این سهم معاملات در مقایسه با سال قبل ماه مشابه به ترتیب 9/4 درصد کاهش و 3/2 درصد افزایش داشته است.

سهم واحدهای موجود در گروه های "11 تا 15"، 16 تا 20" و بالاتر از 20 سال ساخت، نسبت به سال گذشته ماه مشابه افزایش یافته است.

جدول زیر میزان تغییر و سهم درصد معاملات صورت گرفته بر حسب عمر بنا را نشان می دهد.

توزيع تعداد آپارتمانهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا

سهم معاملات مسکن در مناطق 22 گانه تهران

طبق گزارش بانک مرکزی، بیشترین تعداد معاملاتی که در مناطق 22 گانه شهر تهران صورت گرفته است، متعلق به منطقه 5 با سهم 7/14 درصد می باشد. همچنین رتبه های بعدی این معاملات به مناطق 10 و 2 تهران، به ترتیب با سهم درصد 4/9 و 4/8 اختصاص یافته است.

طبق نمودار توزیع مناطق شهر تهران، مناطق( 5، 10، 2، 4، 14، 7، 1، 8، 15 و 11) با 4/73 درصد فراوانی  بیشترین سهم معاملات را در بازار مسکن شامل شده و باقی مناطق در مجموع 6/26 درصد معاملات را به خود اخصاص داده  اند.

توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در مهرماه

 

متوسط قیمت یک متر زیر بنای مسکونی در مهرماه 99

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در مهر ماه سال 1399، با اقتباس از آمارهای سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور، مجموع معاملات صورت گرفته در شهر تهران، 8656 واحد مسکونی است که نسبت به شهریور ماه همین سال افزایش 3/2 درصدی داشته است. همچنین این تعداد معاملات، نسبت به سال قبل ماه مشابه با رشد چشمگیر 5/154 درصدی مواجه بوده است.

میانگین قیمت هر واحد زیر بنای مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه سال 1399، 288/24 میلیون تومان بوده که این قیمت در مهر ماه سال جاری، به 26 میلیون و 720 هزار تومان رسیده است. درصد تغییر قیمت یک متر زیر بنای مسکونی در مهر ماه سال 99 در مقایسه با شهریور سال مشابه 0/10 درصد می باشد.

همچنین این میانگین قیمت در مهر ماه سال 1398، 12 میلیون و 716 هزار تومان بود که نسبت به سال 1399 ماه مشابه 1/110 درصد افزایش داشته است.

 

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

طبق نمودار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در مهر ماه سال 99 نشان می دهد که منطقه یک تهران با متوسط قیمت 870/56 میلیون تومان، بیشترین متوسط قیمت یک متر زیر بنای مسکونی را به خود اختصاص داده و مناطق 3 و 2 تهران به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

از سوی دیگر منطقه 18 با 430/12 میلیون تومان کمترین متوسط قیمت یک متر زیر بنای مسکونی را داراست.

این ارقام در مقایسه با سال 98 در ماه مشابه، در بحث بیشترین و کمترین متوسط قیمت یک متر زیر بنای مسکونی به ترتیب 9/110 و 1/125 در افزایش داشته است.

 

متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.