یکشنبه 10 مرداد 1400
Flowers

نگارش کلیه قرارداد های ملکی

همراه حقوقی شما در اتاق قرارداد برای معاملات ملکی

خانه حقوق و داوری 89321100 فرم ثبت اطلاعات

گزارش دوره بیستم طرح شاخص مدیران خرید ساختمان اردیبهشت 1400

گزارش دوره بیستم طرح شاخص مدیران خرید ساختمان اردیبهشت 1400

از بین شاخص های متفاوت و گوناگونی اقتصادی که به وسیله کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شود و از اعتبار بسیار بالایی نیز برخوردار است شاخص مدیران خرید (PMI) که در زبان فارسی به اختصار به آن شامخ می گویند.این شاخص یکی از معتبرترین شاخص های اقتصادی در زمینه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود.

گزارش دوره بیستم طرح شاخص مدیران خرید ساختمان اردیبهشت 1400

پایگاه خبری ملک هفت؛ از بین شاخص های متفاوت و گوناگونی اقتصادی که به وسیله کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شود و از اعتبار بسیار بالایی نیز برخوردار است شاخص مدیران خرید[1](PMI) که در زبان فارسی به اختصار به آن شامخ می گویند. این شاخص یکی از معتبرترین شاخص های اقتصادی در زمینه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه یافته است. در حال حاضر این شاخص برای خیلی از بنگاه های بزرگ اقتصادی جهان محاسبه و منتشر می شود. در کشور ایران نیز ساخص شامخ به وسیله اتاق بازرگانی ایران در بخش صنعت از مهر 1397 مورد بهره برداری قرار گرفت. نتایج این شاخص بر اساس کنترل پرسشنامه و نظرسنجی مشخص می شود و بر طبق این شاخص وضعیت بخش های اقتصاد کلان به ویژه در بخش ساختمان، صنعت و خدمات مشخص خواهد شد و چشم انداز شفافی از اوضاع این بخش ها به متولیان فعال در این سه بخش ارائه می دهد.

یکی از بخش هایی که این شاخص بسیار کمک کننده است در شناسایی روندهای اقتصادی حاکم بر آن بخش ساختمان سازی و مسکن است. این شاخص در بخش ساختمان توسط اتاق تعاون انتشار می یابد. همان طور که گفته شد این شاخص بر اساس پایش نتایج نظرسنجی از فعالان هر بخش اقتصادی محاسبه می شود.

در زیر ویژگی های اصلی شاخص شامخ به صورت تیتروار ذکر شده است:

  •     آمار و اطلاعات و نتایج شامخ به شکل ماهانه در روزهای آغازین ماه و پیش از انتشار اطلاعات رسمی منتشر می گردد.
  •      شامخ، امکان قیاس بدون واسطه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به شیوه تولید اطلاهات و نتایج استاندارد شده را مهیا می کند
  •    آمار و اطلاعات در شامخ مبتنی بر مستندات واقعی کسب وکارها و نه بر طبق سلایق فردی و حدس و گمان مدیران گردآوری می شود
  •    نتایج و داده های شامخ به شکل مستمر و سنجیده شده به وسیله بازارهای مالی، مراکز بانکی ، مراکز تصمیم گیری اقتصادی و رسانه ها در جهان دنبال می شود.

 

شامخ ساختمان

در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان درخواست می شود که به 20 سوال مطرح شده در قالب سه معیار شرایط در قیاس با ماه قبل ( بهتر شده، بدتر شده ویا تغییری نکرده است) جواب دهند در صورت گزینش گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 5/0 و گزینه کمتر از ماه پیش: عدد صفر برای آن سوال به ثبت می رسد. مجموع حاصلضرب درصد پاسخ دهندگان به هریک از گزینه ها در عدد همان گزینه، عدد شامخ در آن سوال را مشخص می کند.

 

در پایان  معیار ارزیابی این شاخص عددی بین 0 تا 100 است.  عدد 0 و 100 به ترتیب به مفهوم آن است که 100درصد پاسخگ دهندگان گزینه" بدتر شده است" و"بهتر شده است" را گزینش نموده اند.

عدد  50 مشخص کننده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه پیش، بالای 50 مشخص کننده بهبود وضعیت نسبت به ماه پیش و زیر 50 به مفهوم بدتر شدن وضعیت در قیاس با ماه پیش است.

اتاق تعاون ایران برای اولین بار در ایران از مهرماه 1398 نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام نموده که اطلاعات و آمار و نتایج آن به صورت ماهانه به وسیله مرکز آمار اتاق تعاون ایران انتشار می یابد. در همین زمینه محاسبه شامخ ترکیبی کل بخش های اقتصاد کشور، با همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در دست انجام و طراحی است.

برای به دست آوردن عدد شامخ بخش ساختمان ، با در نظر گرفتن اینکه عدد اول بیشترین تاثیر را در معیار ارزیابی کل دارا بوده و بر طبق پژوهش های صورت گرفته، رویکرد بکار رفته دراندازه گیری شاخص کل ساختمان برخی دیگر از کشورها نیز این موضوع را تصدیق می کند؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ سوال اول می باشد.

نتایج پایین با نظرسنجی و پرسش از مدیران عامل و یا نمایندگان آنها در شرکت های فعال ساختمانی گزینش شده، در اردیبهشت ماه حاصل شده است.

  1.   عدد شامخ کل (57.14)، در مقایسه با ماه قبل (40.05)، رشد داشته که نشان دهنده بالا رفتن میزان فعالیتهای کسب و کار در اردیبهشت ماه در مقایسه با فروردین ماه است.
  2.   دیگر مولفه های اصلی این شاخص شامل«میزان سفارشات جدید» ،«سرعت انجام سفارشات»،«موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان بکارگیری نیروی انسانی» نیر نسبت به ماه قبل از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است
  3.     شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» با رقم (58.24)، نسبت به ماه قبل (61.5)، کمی افت داشته که انتظار کم شدن سرعت بهبود فعالیت های ساختمانی در خرداد در مقایسه با اردیبهشت ماه را به نمایش می گذارد

 

 

شاخص

فروردین 1400

اردیبهشت 1400

شاخص کل ساختمان

40.5

57.14

میزان فعالیتهای انجام شده (تولید ،ارائه خدمات و...)

40.5

57.14

میزان سفارشات جدید مشتریان

36

51.65

سرعت انجام وتحویل سفارش و یا فرآیند کار

45.5

50.55

موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده

37.5

48.9

میزان استخدام وبکارگیری نیروی انسانی

39.5

48.35

قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز

87.5

81.32

موجودی محصول نهایی درانبار و یا کارهای معوق و ناتمام

34

36.81

میزان صادرات کالا یا خدمات

47

48.9

قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارائه شده)

63.5

64.83

مصرف حامل های انرژی

43.5

59.34

میزان فروش کالاها و خدمات

33

49.45

انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت درماه آینده

61.5

58.24

           

 

عدد شامخ ساختمان کشورهای منتخب در دو ماه گذشته

کشور

ماه مارس

ماه آوریل

استرالیا

61.8

59.1

اتحادیه اروپا

50.1

50.1

فرانسه

49.7

49.8

آلمان

47.5

46.2

ایتالیا

56.3

57.6

انگلیس

61.7

61.6

 

 

 

عددشامخ ترکیبی (تولید، خدمات و ساختمان) کشورهای منتخب در دو ماه اخیر

کشور

ماه آوریل

ماه می

استرالیا

58.9

58.1

اتحادیه اروپا

53.8

56.9

فرانسه

51.6

57

آلمان

55.8

56.2

ژاپن

51

48.1

انگلیس

60.1

61

 

بررسی شامخ بخش ساختمان ایران دراردیبهشت ماه1400

حوزه ساختمان بر طبق استاندارد بین المللی دسته بندی تمامی فعالیتهای اقتصادی  (ISIC)، به سه بخش اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان طبقه بندی می شود. در یک رده بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو قسمت کلی مسکونی و غیرمسکونی)تجاری و عمرانی)  است.

در بخش مسکونی بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین نرخ دادوستد مسکن در مقایسه با ماه قبل در تهران )به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور(، 1.8 درصد افت داشت. اما تعداد معاملات در تهران 88.1 درصد رشد داشت.

با تکیه بر مجموع اظهارات فعالان حوزه ساخت و ساز، عدد شامخ ساختمان در مقایسه با ماه قبل رشد داشته است. با از شروع مجدد بسیاری از فعالیت ها درماه  اردیبهشت، شاخص های«میزان سفارشات جدید» ،«سرعت انجام سفارشات »، «میزان مواد اولیه و تجهیزات خریداری شده» و«میزان بکارگیری نیروی انسانی» با رشد مواجه شدند. با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، شاخص«قیمت خرید مواداولیه» اندکی با افت روبرو شد هرچند قیمت مواد اولیه داخلی کمی افزایش را به خود دید. شاخص های «میزان کارهای معوق» و«میزان صادرات» نیزبه میزان کمی افزایش یافتند رقم شاخص«قیمت فروش» هم اندکی در جهت رشد حرکت کرد.  شاخص «میزان مصرف حامل های انرژی»  نیز افزایش یافت. شاخص«میزان فروش» نیز در مقایسه با ماه قبل از آن از رشد برخوردار بود.

 

شاخص«انتظار بهبود فعالیتهای کسب و کار» در بین فعالان حوزه ساخت و ساز افت یافت اما همچنان با جای گیری در فوق عدد 50، انتظار بهبود در خرداد را به نمایش می گذارد. این نکته نیز قابل توجه است که بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی شرایط فعالیت های کسب و کار خود در ماه های آینده را بسیار زیاد در ارتباط با نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400 می دانند.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.