چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

خروج متقاضیان سرمایه ای از بازار مسکن

خروج متقاضیان سرمایه ای از بازار مسکن

نتایج پیمایش های میدانی از بازار مسکن در 25 روز نخست آبان ماه حاکی از کاهش تورم ماهانه مسکن در شهر تهران نسبت به ماه گذشته می باشد.

این آمار همچنین حاکی از ترافیک سنگین خروج از بازار مسکن می باشد؛ به طوری که بسیاری از متقاضیان سرمایه ای بازار مسکن با کاهش انتظارات تورمی و نگرانی از ریزش بیش تر قیمت ها، واحدهای مسکونی خود را برای فروش عرضه کرده اند.

عوامل مؤثر بر تغییر قیمت بازار مسکن

در 6 ماه نخست سال جاری، بازار سرمایه بیش ترین اثرگذاری را بر بازار مسکن داشت؛ به طوری که با افزایش بازدهی بازار سهام، تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن نیز افزایش یافت و به دنبال آن، موجب افزایش شدید قیمت مسکن شد.

با این حال، از اواسط تابستان سال جاری، با کاهش بازدهی بازار سرمایه، اثرگذاری آن بر بازار مسکن کاهش یافت.

پس از این ماجرا، نرخ ارز دچار نوسان های شدیدی شد و با ایجاد انتظارات تورمی موجب افزایش قیمت مسکن شد؛ به این ترتیب این بار بازار ارز کنترل بازار مسکن را در دست گرفت.

با این وجود، در آبان ماه سال جاری با کاهش انتظارات تورمی یا ریسک غیر اقتصادی، بازدهی بازارهای موازی مسکن کاهشی شد. به طوری که بازار سرمایه با 5 درصد ریزش مواجه شد، بازار ارز با کاهشی 9 درصدی و بازار سکه نیز با افتی 17 درصدی روبه رو شد.

داده های مربوط به 15 روز ابتدایی آبان ماه حاکی از آن است که قیمت های پیشنهادی برای فروش مسکن با کاهشی 15 درصدی مواجه شده است.

از سوی دیگر، با کاهش ریسک غیر اقتصادی، حجم عرضه فایل های ملکی به بازار خرید و فروش نیز افزایش یافته است. با این حال، تقاضای سرمایه ای خرید مسکن کاهش یافته است. شایان ذکر است که تقاضای مصرفی مسکن پیش تر در ماه های گذشته با جهش قیمت مسکن از بازار خارج شده بود.

خروج متقاضیان سرمایه ای از بازار مسکن

پیمایش های میدانی حاکی از ترافیک سنگین خروج متقاضیان سرمایه ای مسکن از بازار مسکن می باشد؛ در حقیقت بیش تر این افراد در گذشته با نیت سرمایه گذاری وارد این بازار شده بودند اما در شرایط فعلی با کاهش انتظارات تورمی و نگرانی از ریزش بیش تر قیمت ها، واحدهای مسکونی خود را برای فروش عرضه کرده اند.

کاهش تورم مسکن در آبان ماه در پیمایش های میدانی

نتایج پیمایش های میدانی از بازار مسکن در 25 روز نخست آبان ماه حاکی از کاهش تورم ماهانه مسکن در شهر تهران نسبت به ماه گذشته می باشد.

بر اساس این اطلاعات، متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به 3 درصد در آبان ماه رشد داشته است که رشد خفیفی برای قیمت مسکن به حساب می آید.

این در حالی است که در 6 ماه نخست سال جاری، تورم ماهانه مسکن نزدیک به 8 تا 10 درصد گزارش شده است. به این ترتیب با تک رقمی شدن تورم ماهانه مسکن در آبان ماه، می توان استنباط نمود که این بازار از دوره تورمی خود عبور کرده و وارد دوره ثبات شده است.

تفاوت داده های رسمی و پیمایش های میدانی بازار مسکن

شایان ذکر است که داده های پیمایش میدانی از اطلاعات مبایعه نامه های ملکی و آمارهای خام و پالایش نشده معاملات مسکن استخراج می گردد. این آمار 3 تفاوت اساسی با آمار رسمی دارد.

نخست آنکه آمار رسمی بانک مرکزی که در قالب گزارش تحولات مسکن منتشر می شود؛ یک دوره 30 روزه را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در حالی که نتایج این پیمایش برای 25 روز نخست آبان ماه بررسی شده است.

دوم آنکه نتایج پیمایش حاصل از مجموع داده های خالص و ناخالص مبایعه نامه های ملکی است در حالی که داده های رسمی پس از پالایش داده های خام گزارش می گردد.

سوم آنکه در داده های رسمی، مشاهدات پرت حذف می شوند. به عبارت دیگر، اگر قیمت نامتعارفی برای ملکی در منطقه ای خاص در نظر گرفته شده باشد که نسبت به سقف و کف قیمت ملک مشابه در آن منطقه تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد؛ قیمت ملک یاد شده در نظر گرفته نمی شود. این در حالی است که نتایج حاصل از پیمایش میدانی تمام اطلاعات قیمتی مندرج در مبایعه نامه های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن را در نظر می گیرد.

بیشتر بخوانید
بررسی دلایل کاهش 48 درصدی تعداد معاملات مسکن در آبان ماه 1399

مقایسه متوسط قیمت مسکن در داده های رسمی و پیمایش های میدانی

متوسط قیمت مسکن بر اساس داده های حاصل از پیمایش میدانی از بازار مسکن نزدیک به 27 میلیون و 400 هزار تومان به ازای هر متر مربع زیربنای مسکونی تخمین زده شده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت، میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در آبان ماه به 27 میلیون و 193 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب می توان گفت که با توجه به حذف مشاهدات پرت، متوسط قیمت مسکن در تهران بر اساس گزارش رسمی کم تر از مقادیر حاصل از پیمایش میدانی برآورد شده است.

مقایسه حجم معاملات مسکن در داده های رسمی و بررسی های میدانی

داده های حاصل از پیمایش بازار مسکن در 25 روز نخست آبان ماه سال جاری نشان می دهد که نزدیک به 3 هزار و 500 معامله خرید و فروش مسکن در تهران صورت گرفته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش پایگاه خبری ملک هفت، در آبان ماه سال جاری، نزدیک به 4 هزار و 500 معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته 48/4 درصد کاهش داشته است.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.