چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
Flowers

بررسی عوامل موثر در سرمایه گذاری بازار مسکن ایران

بررسی عوامل موثر در سرمایه گذاری بازار مسکن ایران

طبق تعريف هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران unhabitat.org)، مسکن مناسب، تنها به معنای چهار دیواری مسقف بالای سر خانوار نیست بلکه مفاهيم آسایش، امنیت، استحکام، روشنایی، تهویه، آب رسانی، محیط زیست انرژی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش، دفع زباله، دسترسی به شغل و در آن نهفته است ضمن اینکه موارد یادشده، با لحاظ اقتصاد خانوار صورت می پذیرد

اهمیت موضوع مسکن به گونه ای است که در اصول ۳۱و ۴۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است.

ارتباط بازار مسکن ایران با سایر بخش های اقتصادی

نگاهی به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر بخشهای اقتصاد، گویای این مهم است که هر حرکتی در بخش مسکن می تواند سایر بخشهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛

ضمن اینکه تحولات سایر بخشهای اقتصادی بر بخش مسکن، تاثیر می گذارند.

دلایل توجه سیاست گذاران به اقتصاد مسکن

طی دهه های اخیر، اقتصاد مسکن، توجه سیاست گذاران اقتصادی - اجتماعی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. دلایل متعددی برای این امر، قابل ذکر است:

  • مسکن، مهم ترین نیاز بشر، پس از غذا و پوشاک است.
  • بخش مسکن، ارتباط گسترده پیشین با سایر بخش های اقتصاد دارد .
  • مسکن، مهم ترین جزء شاخص قیمت مصرف کننده است و به طوری طبیعی بیش ترین نقش را در روند حرکتی آن دارد.
  • هزینه مسکن، مهم ترین بخش هزینه های خانوار را تشکیل میدهد.
  • آثار ادوار بازار مسکن ایران بر سایر دارایی های مالی، تعیین کننده است.
  • مسکن، کالایی با نقدشوندگی پایین است.
  • عرضه مسکن در کوتاه مدت، کم کشش است .
  • مسکن، بزرگ ترین بخش از ثروت اکثر خانوارهای ایرانی است.
  • مسکن، کالای ی بادوام، ناهمگن، سرمایه بر، تابع مکان، زمان بر و غير قابل واردات است.
  • نسبت ذخیره به روانه (نسبت واحدهای مسکونی موجود به نوساز) بالا است.

 نوسانات بازار مسکن ایران، موضوع بسیار مهمی در اقتصاد مسکن است که علل و عوامل آن، به طوری که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، ریشه در ساختار اقتصادی کشوردارد.

این الگو و شوک های ناشی از آن هم تقاضای خانوارها و هم عرضه تولید کنندگان مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد.

بیشتر بخوانید
بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن

عوامل موثر در سرمایه گذاری بازار مسکن ایران

یکی از نکات مهم در امر سرمایه گذاری بخش مسکن، توجه به این نکته است که تصمیم گیری ها در این بازار، تحت یک فرایند چند متغیره قرار دارند.

عوامل متنوعی چون ساختار جمعیتی، سیاستهای اقتصادی دولت، قیمت نهادهای بخش مسکن، ادوار تجاری حاکم بر بخش مسکن، قوانین مالیاتی مسکن، قوانین مربوط به زمین و تملک آن طرح های شهرسازی، فضای سرمایه گذاری در سایر بخشهای اقتصادی و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بخش مسکن موثرند .

ماهیت پرنوسان بخش مسکن در هر دو سمت عرضه و تقاضا و متعدد بودن عوامل درون زا و برون زای تأثیرگذار بر آن، بستری سوداور برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.

در چنین شرایطی، بنگاه های اقتصادی که به صورت تخصصی و متمرکز در این بازار، سرمایه گذاری می کنند، باید با شناخت پیشینه بازار و همچنین با توجه به وضعیت جاری شاخص ها و همچنین عوامل تأثیرگذار بر بازار، فعالیت های سرمایه گذاری آتی خود را برنامه ریزی کنند تا از فرصتهای این بازار، نهایت منفعت را ببرند و تهدیدهای بازار را با کمترین هزینه، پشت سر بگذارند.

بررسی الگوی پیروی بازار مسکن ایران

نگاهی به پیشینه بازار مسکن ایران حاکی از آن است که نوسانات در این بازار، از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو در دهه های پیشین، روند نسبتا معینی را به تحولات قیمت، تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن، حاکم کرده است.

مطابق این الگو، قیمت مسکن در دوره رکود، کاهش قیمت واقعی (عمدتا در قالب ثبات قیمت اسمی ) را تجربه می کند و رخوتی بر بازار معاملات و سرمایه گذاری حاکم میشود.

 بعد از طی این دوره، ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ، تقاضای وارد شده به بازار، افزایش می یابد؛ از آنجا که عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن بالا می رود تا به حد اشباع برسد.

طبق این مبنا، قیمت مسکن بر خلاف تورم عمومی از یک روند خطی برخوردار نیست؛ بلکه منحنی آن، یک روند پلکانی دارد و رشد قیمت مسکن، حول تورم عمومی، نوسان می کند .

دانلود فایل pdf

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.